Integration mono

175 грн.

Досліджено наукові основи розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки. Оновлено парадигму інтеграційних відносин, розкрито їх системний потенціал. Розроблено моделі залучення усіх форм господарювання до інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки, оцінено їх формування, а також визначено найбільш прогресивні форми реалізації інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки України, виходячи зі стратегічних імперативів сталого розвитку національної економіки.