17 43_lup_yur_ole


Лупенко Юрій Олексійович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1982–2017 роки / НААН, ННЦ «ІАЕ», ННСГБ ; уклад. В. А. Вергунов, Л.А. Кириленко, Є. І. Лупенко, М. Й. Малік, С.О. Пашко Р. В. Шамота, Н. Б. Щебетюк; наук. ред. В. А. Вергунов, М. Й. Малік ; авт. вступ. ст. Я. М. Гадзало. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2017. – 204 с.; іл. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Нац. акад. аграр. наук України» / НААН, ННСГБ).

У книзі висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну, державну і громадську діяльність Ю.О. Лупенка – академіка Національної академії аграрних наук України, доктора економічних наук, професора, відомого вченого економіста-аграрника. Ним виконані дослідження з проблем організації і оплати праці, реформування відносин власності, розвитку акціонерних товариств, підприємництва і кооперації, фінансових відносин в аграрному секторі економіки.