17 66_for_i_vid_ahr


У науковому виданні публікуються тези виступів учасників науково-практичної конференції, на якій розглядалася наукова спадщина академіка Г.М. Підлісецького у вирішенні питань формування й відтворення аграрного капіталу та розвитку ринків матеріально-технічних ресурсів.

Видання розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, широкий загал читачів.