17 52_efe_vyk_vyr_res


У монографії розглянуто сутність, структуру, основні тенденції формування, методичні підходи до оцінювання продуктивності та ефективності використання виробничих ресурсів у садівництві. Встановлено особливості використання виробничих ресурсів на засадах екологічності виробництва плодоягідної продукції. Запропоновано методичний підхід і проведено оцінювання компонент та рівня комплексного ресурсного забезпечення галузі садівництва з урахуванням інтегрального індексу природно-екологічних умов виробництва. Здійснено розподіл садівницьких районів Вінницької області за рівнем ресурсозабезпеченості та об’єднання їх у кластери. Обґрунтовано прогноз площі, урожайності та валового збору плодоягідної продукції до 2020 року. Визначено вплив міжнародного співробітництва та заходів у сфері стандартизації, вимог до виробництва та контролю якості продукції на ефективність використання виробничих ресурсів у садівництві. Запропоновано механізм проведення інвестиційного процесу та алгоритм формування стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку галузі. Розроблено організаційну структуру інтегрованого об’єднання у сфері виробництва та переробки плодоягідної продукції.

Для науковців, державних службовців, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців агропромислового виробництва, аспірантів, студентів.