18 03_rek_sho_mod_upr


Опрацьовано теоретичні та методичні засади з модернізації управління системою зрошуваного землеробства України в умовах економічної кризи, змін клімату та обмеженості водних ресурсів. Зокрема, запропоновано напрями трансформації управління на різних ієрархічних рівнях на основі врахування інтересів всіх зацікавлених сторін та запровадження екосистемного підходу при використанні ними земельних і водних ресурсів.

Рекомендації розраховані на керівних працівників аграрної і водогосподарської сфер, науковців, аспірантів, викладачів та студентів вищих аграрних навчальних закладів.