18 46_for_sot_ekon_efe

30 грн.

Видання розраховано на спеціалістів в галузі АПК, керівників сільськогосподарських підприємств, науковців, студентів ВНЗ та інших осіб, зацікавлених у вирішенні окресленої проблеми.

Матеріал відображає результати науково-дослідної тематики відділу організації наукових досліджень та інноваційного розвитку ННЦ «Інститут аграрної економіки» 0116U003190 «Розробити тео-ретико-методологічне забезпечення інноваційного розвитку аграр-ного виробництва та сільських територій».