18 119_lukinovski

54 грн.

У науковому виданні публікуються тези виступів учасників науково-практичної конференції, на якій були обговорені важливі питання наукової спадщини академіка І.І. Лукінова та її значення у вирішенні проблем сучасної економіки.

Видання розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, широкий загал читачів.