18 65_Nechyporenko

178 грн.

Висвітлено теоретичні та практичні аспекти розвитку системи управ-ління у зрошуваному землеробстві. Проаналізовано сучасний стан та ін-ституціональне забезпечення трансформацій управління іригаційними системами в умовах економічної кризи, змін клімату й обмеженності во-дних ресурсів. Розкрито особливості вітчизняного та іноземного досвіду регулювання використання природних ресурсів при виробництві рослин-ницької продукції на меліорованих землях. Запропоновано стратегічні напрями інноваційної модернізації системи управління на різних ієрархі-чних рівнях на основі врахування інтересів усіх зацікавлених сторін та запровадження екосистемного підходу при використанні ними земельних і водних ресурсів.

Розрахована на науковців, керівних працівників аграрної та водогос-подарської галузей, викладачів, аспірантів і студентів вищих аграрних навчальних закладів, представників органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань.