Сьогодні у конференц-залі Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” проходили Загальні збори Відділення аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України.

Порядок денний зборів:

1. Соціоекономічне забезпечення розвитку сільського господарства

Доповідач: головний науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень ДУ „Інститут економіки і прогнозування НАН України, академік НААН В.В. Юрчишин.

2. Стан та перспективи розвитку плодопереробної галузі, в т.ч. виноробство

Доповідач: д.т.н., завідувач лабораторії інноваційних харчових технологій інституту садівництва О.М. Литовченко
Співдоповідач: завідувач лабораторією моніторингу сировинних ресурсів для виноробства Інституту агроекології і природокористування НААН, академік НААН О.С. Луканін

3. Різне

3.1. Про провідних вчених Відділення
3.2. Про обрання заступника академіка-секретаря Відділення аграрної економіки і продовольства НААН із сегменту продовольства
3.3. Про уточнення переліку спеціальностей та паспортів спеціальностей з захисту кандидатських та докторських дисертацій(економічні науки)
Інформував: академік-секретар Відділення, член-кореспондент НААН В.М. Жук