Image0000629 квітня 2014 року на базі Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» відбулися загальні збори Відділення аграрної економіки та продовольства (Відділення) НААН.

Презентуючи звіт про діяльність Відділення за 2013 рік, академік-секретар Відділення член-кореспондент НААН Валерій Жук MG 9114 поінформував про основні результати наукових досліджень, включаючи науковий супровід законодавства з окремих питань діяльності АПК, фундаментальні дослідження та інноваційні продукти.

Переглянути фото

Доповідач також представив план роботи Відділення на 2014-2015 роки.

Він зазначив, що пріоритетні напрями наукових досліджень, зокрема, включають:

  • Нормативно методичне забезпечення та науковий супровід процесу інтеграції України до Європейського Союзу.
  • Науково-методичне забезпечення земельної реформи в Україні.
  • Організаційні та економічні засади національної системи фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва.
  • Науково-методичне та нормативне забезпечення стандартизації і систем управління якістю виробництва харчових продуктів у відповідності до вимог ЄС.
  • Розроблення сучасних технологій та ефективного енергоощадного обладнання з виробництва харчових продуктів для задоволення потреб населення в повноцінному і раціональному харчуванні.
  • Розробка та освоєння нових методів зберігання і переробки сільськогосподарської продукції з застосуванням високоефективних фізичних ефектів.

За його словами, виклики сьогодення та завдання, що стоять перед Відділенням, потребують розробки комплексу заходів щодо реалізації потенціалу АПК на інвестиційно-інноваційній основі та забезпечення продовольчої безпеки країни.

Важливою складовою цього процесу є модернізація структури Відділення, а також активне залучення до співпраці у галузі аграрної економіки інституцій та окремих науковців, які працюють поза системою НААН.

Цю тему продовжив у своєму виступі «Нова модель розвитку: концептуальні підходи» директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій ЛупенкоImage00001.

За його словами, система НААН потребує реформування, яке дозволило б наблизити результати науково-дослідних робіт до практики.

Очікується, що діяльність Інституту аграрної економіки буде значною мірою фокусуватися на фундаментальних дослідженнях, які слугуватимуть базою для наступних практичних розробок.

Прикладні напрацювання, а також імплементацію фундаментальних розробок планується здійснювати через суміжні, супутні наукові установи практичного призначення.

На думку академіка, такий підхід, по-перше, дозволить донести результати роботи науковців до споживачів, а по-друге, забезпечить додаткові джерела фінансування – поряд із бюджетним – для проведення фундаментальних досліджень в економічній царині.

Про основні напрями діяльності Інституту продовольчих ресурсів поінформував його директор, член-кореспондент НААН Микола Сичевський.

Директор департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України  Олександр Куць MG 9285 високо оцінив результати співпраці міністерства з Інститутом аграрної економіки та іншими науково-дослідними установами НААН.

За його словами, наразі агропромисловий комплекс України успішно розвивається значною мірою завдяки науковій роботі та дослідженням.

Разом і з тим є низка проблем, які заважають реалізації потенціалу, який має національний АПК, включно з харчовою промисловістю. Серед них, зокрема, невпорядкованість взаємовідносин між  сільськогосподарськими кооперативами і переробниками, нестача обладнаних сховищ для зберігання продукції та інші.

Актуальним є також питання співпраці з ЄС і вихід українських виробників сільськогосподарської продукції на його ринки, зазначив представник міністерства. Цей актуальний напрямок дасть можливість вже найближчим часом збільшити експорт нашої продукції на 1,5 млрд дол США, але для цього необхідно вирішити питання безпечності і якості нашої продукції.

У цьому контексті співпраця профільного міністерства з науковцями НААН набуває особливого значення, зазначив чиновник.

Учасники засідання розглянули усі питання порядку денного та прийняли відповідні рішення.

У заході взяли участь понад 50 осіб – членів Відділення та запрошених.