Image00001Навчання слід проводити щонайменше двічі на рік, таке побажання висловили слухачі курсів підвищення кваліфікації з питань аграрної економіки, які провів Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (ННЦ «ІАЕ») 7–11 квітня 2014 року.

Цьогоріч заявку на участь у навчанні подали понад 150 наукових працівників науково-дослідних установ НААН, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів тощо.

Свідоцтва про підвищення кваліфікації отримав 121 слухач курсів. Це на чверть (24,7%) більше, ніж 2013 року, коли підвищення кваліфікації в ННЦ «ІАЕ» пройшли 97 осіб.

Переглянути фото

У рамках курсів перед слухачами виступили провідні вчені ННЦ «ІАЕ». У своїх лекціях вони презентували результати наукових досліджень з найбільш актуальних питань аграрної економіки.

Навчальний курс відкрив директор ННЦ «ІАЕ», академік НААН Юрій Лупенко доповіддю на тему «Основні результати економічних досліджень та активізація організаційно-методичної роботи по їх супроводу і впровадженню у виробництво».

Про розвиток кооперації в сільськогосподарському виробництві розповів у своєму виступі д.е.н., академік НААН Микола Малік.

Кластерна організація та управління розвитком агропромислового виробництва в умовах самоврядування стали темою презентації д.е.н., академіка НААН Михайла Кропивка.

Доповідь д.е.н., академіка НААН Віктора Меселя-Веселяка була присвячена питанням організаційно-економічного механізму забезпечення ефективного виробництва.

Микола Федоров, д.е.н. розповів про розвиток земельних відносин в аграрному секторі.

Своє бачення ролі економічних центрів розвитку сільських територій в управлінні аграрною економікою представив д.е.н, академік НААН Петро Саблук.

Про особливості ціноутворення в агропромисловому виробництві розповів д.е.н., академік НААН Олександр Шпичак.

Розвиток аграрного ринку та його інфраструктури стали темою виступу к.е.н. Юрія Воскобійника.

Лекція д.е.н. Олександра Захарчука була присвячена питанням формування ринку матеріально-технічних ресурсів.

Зі специфікою оцінки основних засобів сільськогосподарських підприємств слухачів курсів ознайомив Микола Герун.

Доповідь к.е.н. Леоніда Тулуша була присвячена питанням податково-бюджетного механізму в сільському господарстві.

Сучасний стан фінансово-кредитного забезпечення та тенденції його розвитку презентував у своєму виступі д.е.н. Петро Стецюк.

Розвиток страхових послуг в сільському господарстві став темою лекції д.е.н. Степана Навроцького.

Про кредитний фактор сталого розвитку сільського господарства розповів д.е.н., академік НААН Микола Дем’яненко.

Виступи к.е.н. Богдана Духницького та к.е.н. Надії Кривенко були присвячені питанням розвитку зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі та координації наукових досліджень в умовах визначених пріоритетів міжнародної інтеграції.

Проблемам інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства присвятив свою лекцію к.е.н. Микола Кісіль.

Темою виступу к.е.н. Бориса Мельничука стало облікове забезпечення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств аграрної галузі.

Слухачі курсів відзначили актуальність питань, включених до програми, інформативність лекцій, стиль подачі матеріалу, а також рівень організації.

Організатор – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».