eapk 2014 2 Вийшов з друку Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» №2’2014, співзасновником і видавцем якого є Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».

Ключовим матеріалом рубрики «Аграрна політика і реформування», яка відкриває номер, є стаття В.Г. Андрійчука «Проблемні аспекти регулювання функціонування агропромислових компаній». У ній автор виявив основні тенденції у функціонуванні агропромислових компаній, здійснив оцінку ефективності діяльності найбільш потужних серед них за сучасними оцінними показниками у сфері їх виробничої діяльності та на фінансовому ринку, виокремив основні проблемні аспекти розвитку цих компаній.

Еволюцію трактування та розуміння суті аграрної політики як інструменту державного регулювання агропромислового виробництва досліджує Хорунжий М.Й. у статті «Завдання національної аграрної політики на сучасному етапі». Обґрунтувавши необхідність сучасного розуміння суті аграрної економіки як міжгалузевого формування виробничих відносин і продуктивних сил у сфері агропромислового виробництва, автор викладає нове розуміння аграрної політики та державного впливу на аграрну економіку й розвиток державно-приватного партнерства у цій сфері.

Недоліки та переваги діючого режиму оподаткування аграрних підприємств, а також варіанти його зміни представляє Проскура К.П. у статті «Оподаткування аграрного сектору: ризики та розвиток».

Рубрика «Економіка агропромислового виробництва» містить статтю Скорук О.П. та Зубара І.В. «Пріоритетні напрями виробництва біоетанолу в Україні». Автори діляться своєю точкою зору на потенційні можливості та економічний результат від запровадження виробництва біоетанолу за рахунок частини сировинного потенціалу цукробурякового підкомплексу, а також можливе підвищення конкуренції на ринку біоетанолу й меляси.

Характеристика інституціонально-правового забезпечення в процесі руху продукції від виробника до споживача та пропозиції щодо його удосконалення шляхом врегулювання взаємовідносин між виробниками, продавцями та споживачами соціально-значимих продуктів харчування наведені у статті Боднар О.В., Козак О.А. та Копитець Н.Г. «Напрями врегулювання взаємовідносин виробників, продавців і споживачів соціально-значимих продуктів харчування». Ця стаття розміщена у рубриці «Аграрний ринок».

Рубрика «Аграрний менеджмент і підприємництво» представлена трьома статтями.

Питанням державної підтримки у забезпеченні економічної стійкості сільськогосподарських підприємств присвячена стаття Олійника О.В., Калашникової Т.В. та Клєпчевої О.В.

У статті «Розвиток форм інвестування оновлення техніко-технологічної бази логістичних систем» Сумець О.М. пропонує методику вибору ефективного варіанта залучення коштів для оновлення техніко-технологічної бази підприємств аграрного сектору.

Узагальнивши концептуальні погляди вчених-економістів щодо вертикальної інтеграції підприємств АПК, Ніценко В.С. у статті «Теоретичні засади функціонування вертикально-інтегрованих структур в агропромисловому комплексі» пропонує власну модель побудови вертикальної інтеграції на базі сільськогосподарського підприємства.

Рубрика «Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал» містить статті «Оцінка ефективності інформаційно-консультаційного забезпечення поширення інноваційних біотехнологій в умовах ризику та невизначеності» (Кальна-Дубінюк Т.П., Литовченко А.М.) та «Інноваційний процес у науці та освіті при формуванні економіки знань» (Тарасова І.І.).

Стаття Костирка І.Г., Тимофіїва С.В. «Досконалість інституційної інфраструктури та її оцінка: теоретичний аспект» опублікована у рубриці «Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери».

Курило В.І. розповідає у своїй статті про зміст та співвідношення деяких аграрних дефініцій (рубрика «Проблеми економічної теорії»).

Журнал містить також традиційні рубрики «Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва», «Наукова дискусія», «Сторінка молодого науковця» та інші.

 

Вимоги до статей

Передплатити журнал

Довідково

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» – співзасновник та видавець Міжнародного науково-виробничого журналу «Економіка АПК», заснованого в 1994 році. Він є провідним періодичним виданням економічного профілю з питань розвитку національного агропромислового комплексу. Журнал входить до переліку фахових наукових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних досліджень у галузі економіки. У 2013 році журнал включено до шести міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз.

Згідно з даними Google Scholar, станом на квітень 2013 року журнал посів 2-е місце у рейтингу наукових журналів України, до якого включено 100 найбільш цитованих українських наукових фахових видань

За даними річного звіту Index Copernicus Master List за 2012 рік, міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК», співзасновником та видавцем якого є Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (ННЦ «ІАЕ»), посів третє місце у рейтингу наукових видань України з питань економіки.