5-6 квітня 2012 року в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбулася Всеукраїнська нарада «Стан та перспективи розвитку агрострахування і кредитування підприємств АПК». Організаторами наради виступили Міністерство аграрної політики та продовольства України (Департамент фінансово-кредитної політики) та ННЦ «Інститут аграрної економіки» (відділ кредитування, страхування та фінансів підприємств).

В нараді взяли участь біля 80 представників Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національного банку України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Незалежної асоціації банків України, ННЦ «Інститут аграрної економіки», НДІ «Украгропромпродуктивність», Міжнародної фінансової корпорації, Державної інспекції сільського господарства України, Державного агентства рибного господарства України, Міністерства аграрної політики АР Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, Ліги страхових організацій України, окремих страхових компаній.

Мета наради – обговорення питань щодо створення системи страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, основні засади становлення та функціонування іпотечного кредитування аграрного сектору економіки та стан кредитування підприємств АПК у 2012 році.

З доповідями виступили: академік Ю.О. Лупенко – «Основні засади становлення та функціонування іпотечного кредитування аграрного сектору економіки»; директор Департаменту фінансово-кредитної політики Мінагрополітики України Б.Р. Ахіджанов – «Кредитування та страхування в аграрній сфері: запити та можливі напрями розвитку»; Голова Правління ПАТ "АКБ «Київ» С.В. Скосирська – «Кредитна політика банків при обслуговуванні агроформувань»; голова Комітету Ліги страхових організацій України з питань страхування ризиків в аграрному секторі, Голова правління Української аграрно-страхової компанії В.М. Назаренко – «Практичні аспекти організації страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою».

В обговоренні взяли участь: Л.В. Гончаренко О.Є. Гудзь, І.М. Демчак, Жан-Жак Ерве (Франція), В.М. Курмиженко, Ю.І. Міняйлик, А.Е. Нігаєва, С.С. Петренко, О.П. Полінець, І.І. Потриваєв, О.В. Прудка, П.Т. Саблук, П.А. Стецюк.

За організацію і проведення Всеукраїнської наради Міністр аграрної політики та продовольства України Присяжнюк М.В. висловив колективу інституту подяку.

Презентації учасників наради: Ю.О. Лупенка, П.А. Стецюка, Б.Р. Ахіджанова, В.М. Назаренка