10990Поряд із позитивними чинниками інтеграції Угода про асоціацію з ЄС несе для аграрного сектору економіки України значні виклики, зазначив перший заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (ННЦ ІАЕ), д.е.н., професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України Сергій Кваша, виступаючи на загальних зборах відділення аграрної економіки і продовольства НААН, що відбулися 17 грудня 2013 року.

 

 

За його словами, ці виклики пов’язані з повною чи частковою втратою традиційних зарубіжних ринків. Насамперед це стосується вітчизняної продукції, яка нині не є конкурентоспроможною на ринках країн – членів ЄС. Саме на розв’язанні цих проблем слід зосередити зусилля національним виробникам сільськогосподарської продукції, зауважив експерт.

На його думку, це сприятиме успішній адаптації аграрного сектору України до умов зони вільної торгівлі з ЄС та мінімізації втрат національної економіки. Зростаючий вплив на світовий ринок підвищить роль нашої держави в аграрній галузі та відповідно має стимулювати збільшення надходження іноземних інвестицій в АПК України, створення нових підприємств, швидше впровадження європейських стандартів і розвиток транспортно-логістичної інфраструктури.

Це забезпечить зростання виробництва й експорту не лише сировини, але і продукції з вищою доданою вартістю, підсумував Сергій Кваша.