MG 2323Наукові дослідження повинні бути і актуальними, і результативними, таку точку зору висловив академік НААН, голова Координаційно-методичної ради Науково-методичного центру «Агроекономіка», керівник Програми наукових досліджень 39 «Аграрна економіка», директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (ННЦ ІАЕ), Юрій Лупенко, звертаючись до учасників засідання Координаційно-методичної ради Науково-методичного центру «Агроекономіка», яке відбулося 12 грудня 2013 року у приміщенні ННЦ ІАЕ.


Перш за все, зазначив доповідач, ми повинні кореспондувати свою роботу зі Стратегією розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року №806-р. Це стосується і регіональних, і галузевих досліджень.

Крім того, за словами академіка, у ході роботи необхідно враховувати загальні тенденції розвитку економіки держави, включаючи посилення міжнародної інтеграції, поглиблення зв’язків із зарубіжними країнами, а також використання сучасних теорій економічного розвитку та розвитку сільського господарства.

Навіть досліджуючи проблеми окремого регіону, слід враховувати міжнародний досвід та сучасні вимоги, зазначив він. Це стосується, зокрема, транскордонного співробітництва, розвитку регіональної економіки та інших питань.

Такий підхід сприятиме досягненню нових вагомих результатів, підсумував Юрій Лупенко.