Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського зеленого туризму» допоможе вирішенню комплексної проблеми соціально-економічного розвитку сільських територій України, зазначила старший науковий співробітник відділу соціально-економічного розвитку сільських територій Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (ННЦ ІАЕ), д.е.н., член правління громадського об’єднання «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні» Леся Забуранна, виступаючи 25 листопада 2013 року на засіданні «круглого столу» у Комітеті з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Верховної Ради України.

За її словами, українське село, яке завжди відігравало особливу роль у житті суспільства, на сьогодні зазнало значних матеріальних і демографічних втрат.

Українське село старіє: при середній в селах частці осіб віком 60 років і старше – 26,6%, у поселеннях людністю до 100 осіб ця частка перевищує 42%. За міжнародними стандартами, це свідчить про дуже високий рівень демографічної старості, повідомила експерт.

Ситуація із зайнятістю та можливостями працевлаштування на селі також розглядається як катастрофічна, зазначила доповідач. Лише сільськогосподарське виробництво та сільськогосподарська зайнятість не в змозі забезпечити належний рівень доходів як основи для створення якісних умов життя селян.

Якщо невідкладно не вжити заходів для переходу до сільського розвитку на сталій основі – насамперед щодо диверсифікації економіки, зайнятості та доходів населення, кількість районів демографічної і поселенської кризи може збільшитися до 48-50% від загальної кількості, поінформувала Леся Забуранна.

На її думку, важливим чинником соціально-економічного розвитку сільських територій може стати сільський зелений туризм, у якому людські, матеріальні, земельні ресурси особистих селянських господарств, вироблена в них продукція використовуються для надання послуг із розміщення, харчування й інших форм обслуговування туристів і відпочиваючих.

Актуальність законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського зеленого туризму» полягає у тому, що нині селянство лишилося чи не єдиним зберігачем і примножувачем національних господарських культурно-етнічних традицій, гарантом їх «незнищенності».

Розвиток сільського зеленого туризму допоможе вирішити цілу низку проблем. Крім, вкрай позитивного впливу на зайнятість членів ОСГ, значний соціальний внесок у розбудову української культури та національних звичаїв, сільський зелений туризм як одна із можливостей розвитку українських сільських родин забезпечить також кумулятивний ефект для сільських територій. Він полягатиме, зокрема, у створенні нових робочих місць для забезпечення комплексності пропонованих туристичних послуг (транспортування, екскурсійне обслуговування та ін.) та розбудові інфраструктури сільських поселень, підсумувала Леся Забуранна.