Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (ННЦ ІАЕ) розробив проект Державної цільової програми розвитку особистих селянських господарств на період до 2020 року.

«Вперше в Україні розроблено державну програму, що спрямована на розвиток особистих селянських господарств, що виробляють майже половину сільськогосподарської продукції країни», – повідомив директор ННЦ ІАЕ, академік НААН Юрій Лупенко.

Нині в Україні налічується 4,3 млн особистих селянських господарств. Вони використовують 6 501,0 тис. га землі, виробляючи близько 50% валової продукції сільського господарства, зокрема: 97% картоплі, 89% овочів відкритого ґрунту, 84% плодово-ягідних культур, 80% молока, 75% м’яса великої рогатої худоби, 59% м’яса свиней тощо.

Особисті селянські господарства як значима група виробників аграрної продукції мають велике соціально-економічне значення. Вони відіграють важливу роль у забезпеченні зайнятості сільського населення, сприяють збереженню землеробських та культурних традицій українського селянства.

При цьому особисті селянські господарства мають обмежений доступ до матеріально-технічної бази, ринкової інфраструктури, засобів державного субсидування. А самі селяни виключені зі сфер трудового законодавства і соціального захисту.

«Програма спрямована на створення організаційно-економічних умов для ефективного розвитку особистих селянських господарств, – наголосив Юрій Лупенко. – Її реалізація має активізувати підприємницьку діяльність цих господарств, підвищити їх конкурентоспроможність, вивести на організовані ринки агропродукції, а також  вирішити проблеми зайнятості та соціального захисту.»