Україна активно розширює географію експорту сільгосппродукції, підкреслив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко у своїй доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток інтеграційних процесів в аграрній сфері Єдиного економічного простору», що відбулася 25 жовтня 2013 року у Москві (Росія).

 

 

Нині для України відкрився місткий ринок східних країн з постійним попитом на олієжирову продукцію, переважно соняшникова олія. Загальні обсяги його експорту зросли з 545,8 у 2005 році до 3 974,4 млн дол. США в 2012 році, або у 7,3 разу. За цей період відбулася значна переорієнтація потоків експорту соняшникової олії у напрямку азіатського і африканського континентів. Слід пам’ятати, що на азіатському та європейському ринках соняшникова олія українського походження конкурує з пальмовою та оливковою оліями, які на цих ринках споживаються населенням історично.

Більшу частину експорту українського АПК забезпечують продукти рослинного походження. У 2012 році їх частка склала 51,5%. В основному, це експорт зерна, який минулого року склав 7 000,0 млн дол. США.

Торговельні зв’язки України на ринку зерна також значно розширилися. Якщо 2005 року географія експорту включала 75 країн, то в 2012 році їх число збільшилося на 26 країн і перевалило за сотню.

Географія експорту сільськогосподарської продукції України охоплює всі основні регіони планети, відрізняючись обсягами і динамікою розвитку експорту, у першу чергу продукції рослинництва. Його обсяг збільшився за 2005–2012 роки з 1,7 до 9,2 млрд дол. США, або більше ніж у 5,4 рази. Причому зростання відзначалося у торгівлі з усіма головними регіонами нашої планети і склало: у країни Європи – у 6,6; Азії – майже у 4; Африки –  у 8,1; СНД – 2,7 разу.