Месель-Веселяк5 вересня 2013 року відбулося розширене урочисте засідання вченої ради Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” з нагоди 75-річчя від дня народження і 56-річчя виробничої та наукової діяльності Віктора Яковича Месель-Веселяка – заступника директора з наукової та інноваційної роботи, академіка Національної академії аграрних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора економічних наук, професора.

На засіданні В.Я. Месель-Веселяка виступив з науковою доповідю “Результати реформування аграрного сектору економіки України”.Довідка із біографії: Віктор Якович Месель-Веселяк народився 1938 року в м. Чарджоу Туркменської РСР. У 1957 р. закінчив бухгалтерський технікум у м. Брацлав Вінницької області. Трудову діяльність розпочав помічником бухгалтера колгоспу «Будівельник» с. Н. Шура Тульчинського району цієї ж області.

У 1961 р. закінчив Київський інститут народного господарства (тепер Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана), працював на виробництві старшим агрономом-економістом Тульчинської районної планової комісії, старшим економістом по нормуванню і оплаті праці Тульчинського районного виробничого управління сільського господарства Вінницької області. З 1964 р. навчався в аспірантурі Українського НДІ економіки і організації сільського господарства (УНДІЕОСГ) (з 2004 р. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»), працював завідувачем Таращанського опорного пункту УНДІЕОСГ, ученим секретарем секції економіки і організації сільського господарства Південного відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В.І. Леніна, завідувачем сектору спеціалізації і систем ведення сільського господарства УНДІЕОСГ. У 1977 р. його затверджено завідувачем сектору сільськогосподарської науки і навчальних закладів відділу сільського господарства, з 1983 р. – відділу сільського господарства і харчової промисловості ЦК Компартії України. З 1987 р. – старший, провідний науковий співробітник відділу економіки Інституту землеробства УААН, з 1989 р. – заступник директора з наукової роботи, завідувач відділення форм господарювання, земельних та соціально-трудових відносин Інституту аграрної економіки УААН, з 1998 р. – головний вчений секретар Президії УААН, з 2000 року працює в Інституті аграрної економіки заступником директора з наукової та інноваційної роботи, завідувачем відділення організації виробництва та земельних відносин, завідувачем відділу форм господарювання.

Академік НААН Месель-Веселяк В.Я. – відомий вчений з питань реформування аграрного сектору економіки України, стратегії розвитку сільського господарства України.

Він сформував власну наукову школу, підготував 5 докторів і 19 кандидатів економічних наук. Автор понад 1000 наукових праць.

Плідну роботу В.Я. Месель-Веселяка відзначено орденами «Знак пошани», «За заслуги» ІІІ ступеня, знаком «Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня», медаллю «Ветеран праці».

Привітання ювіляру можна відсилати на адресу: 03680 м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».