lukinovski20 жовтня 2022 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбувся круглий стіл на тему «Наукова спадщина академіка І.І. Лукінова та сучасність», присвячений 95-річчю від дня народження вченого.

Щороку у рамках традиційних Лукіновських читань ми вшановуємо пам’ять другого директора нашого Інституту Івана Іларіоновича Лукінова, видатного українського економіста, вченого зі світовим ім’ям, зазначив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, відкриваючи засідання круглого столу.

Він, зокрема, підкреслив, що І.І. Лукінов був основоположником досліджень в Україні проблем ціноутворення і рентабельності сільськогосподарських продуктів, а також вивчав проблеми відтворення, собівартості, матеріального стимулювання, госпрозрахунку, продуктивності праці та інших. Його науковий доробок є актуальним і нині, в чому ми переконуємося щоразу, коли перечитуємо та аналізуємо праці академіка Лукінова.

Сформувавшись як науковець у царині аграрно-економічних знань, І.І. Лукінов швидко здобув визнання як видатний дослідник загальноекономічних проблем, зазначив у своєму виступі віце-президент Національної академії наук України, академік НАНУ Сергій Пирожков. Його наукова школа багата славними іменами вітчизняних учених, а близько 600 наукових праць стали вагомим внеском у розвиток економічної думки – теорії відтворення і цінового механізму, аграрних відносин і земельної ренти, капіталовкладень і трансформаційних процесів кінця ХХ – початку ХХІ століття.

І.І. Лукінов був людиною, яка щиро вболівала за Україну, і доклав чимало зусиль, щоб зробити її економіку успішною, наголосив у своєму виступі директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, академік НАНУ Валерій Геєць.

Розповідаючи про юність, студентські роки та шляхи формування особистості академіка Івана Іларіоновича Лукінова, ректор Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (2017 – 2022 рр.), член-кореспондент НААН Олександр Ульянченко наголосив на тому що, молоде поповнення економістів-аграрієв згадує талановитого випускника під час «Лукінoвських читань», прославляючи ім`я титана економічної науки.

Цікавою інформацією щодо родини ювіляра поділився його племінник,  д.т.н., професор, академік НААН, завідувач кафедри механіки Національного університету біоресурсів і природокористування України Володимир Булгаков.

Спогадами про спільну роботу з І.І. Лукіновим поділились головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Олександр Шпичак, д.е.н., професор, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Сергій ЮШИН,  головний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, д.е.н. Любов Молдаван та професор кафедри Вінницького національного аграрного університету, д.е.н., академік НААН Броніслав Панасюк.

Організатори – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Національна академія аграрних наук України, Національна академія наук України, а також Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 

Довідка

Лукінов Іван Іларіонович (1927–2004) – український економіст, академік АН УРСР (з 1976), віце-президент АН УРСР (з грудня 1979), академік АН СРСР (з 1984), академік ВАСГНІЛ (1973), почесний член Шведської королівської академії сільського та лісового господарства (1975), член Міжнародної асоціації економістів-аграрників (1970), член Європейської асоціації економістів-аграрників (1977).

І.І. Лукінов народився 5 жовтня 1927 року в с. Попівка Корочанського району Бєлгородської області (Російська Федерація). У 1941 році закінчив 8 класів середньої школи. В 1946 році закінчив Корочанський сільськогосподарський технікум, в 1951 - Харківський сільськогосподарський інститут (економічний факультет), в 1954 - аспірантуру Інституту економіки Академії наук = УРСР (Київ). Захистив дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (1954) і доктора економічних наук (1964). В 1968 йому було присвоєно наукове звання професора.

Працював директором (1967–1976) Українського НДІ економіки і організації сільського господарства ім. О. Г. Шліхтера. в.о. директора (1976–1977), директор (з 1977) Інституту економіки АН УРСР (згодом Національної АН України), з лютого 2003 року — почесний директор Інституту економіки НАН України, з 1 січня 2004 року — Об'єднаного інституту економіки НАН України. Член Президії (з 1976); в.о. академіка-секретаря (1976–1977), академік-секретар (1993–1998) Відділення економіки; віце-президент, голова Секції суспільних наук (1979–1993) НАН України.

Заслужений діяч науки і техніки України (1997). Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (1979).

Опубліковано понад 500 наукових праць, в тому числі 77 книг і брошур, з них 30 монографій.

Джерело: Вікіпедія