2021-09-01 investmentКапітальні інвестиції в агропродовольчі сектори економіки за січень-червень 2021 року склали 28279,3 млн грн, з них у сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг ‒ 19084,2 млн грн (67,5 %), лісове господарство та лісозаготівлі ‒ 311,0 млн грн (1,1 %), рибне господарство ‒ 14,3 млн грн і виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ‒ 8869,8 млн грн (31,4 %), зазначив провідний науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», к.е.н. Микола Кісіль, коментуючи нещодавно оприлюднені Державною службою статистики України дані щодо обсягів капітальних інвестицій за січень-червень 2021 року.

За його словами, у структурі капітальних інвестицій в економіку вкладення у виробництво агропродовольчої продукції у січні-вересні цього і минулого років незмінно зайняли 14,8 %.

Середня за січень-червень 2016‒2020 років частка капітальних інвестицій, в їх загальних річних обсягах по сільському господарству становить 41,0 %, а харчовій промисловості ‒ 43,1 %. Виходячи з цієї пропорції та з огляду на можливе посилення впливу позитивних чинників, слід очікувати, що загальні обсяги капітальних інвестицій у сільське господарство за січень-грудень 2021 року можуть скласти 47‑52 млрд грн, а в харчову промисловість ‒ 21‑24 млрд грн, спрогнозував Микола Кісіль.

З розрахунку на 1 грн капітальних інвестицій у харчову промисловість за січень‒червень 2021 року припало 2,19 грн у харчову промисловість, що на 0,45 грн більше, ніж торік.

Інвестиції в агропродовольчі сектори економіки здійснюються в умовах цінових змін. У січні-червні 2021 року теж мала місце відносно висока інфляція цін на інвестиційні товари, рівень якої в аграрній сфері склав 14,2 %, а харчовій промисловості ‒ 9,2 %, зазначив науковець

Інвестиційна діяльність у виробництві продукції сільського господарства і харчової промисловості в 2020 році і у січні-червні цього року поки що перебувала у кризовому стані. За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, якщо загальні обсяги капітальних інвестицій в агропродовольчі сектори економіки за січень-червень 2021 року прийняти за 100 %, то їх відповідні показники за минулі роки, перераховані з метою досягнення співставності у ціни цього року, такі: 2016 рік ‒ 109,7 %, 2017 рік ‒ 135,0 %, 2018 рік ‒ 145,4 %, 2019 рік ‒ 156,0 %, 2020 рік ‒ 100,4 %. Тобто, загальний показник капітальних інвестицій по агропродовольчих секторах економіки у січні-червні 2016‒2021 років найменші значення має в 2021 році, зауважив Микола Кісіль.

Разом з тим, по окремих агропродовольчих секторах економіки досягнуто позитивних змін в інвестиційній діяльності, поінформував він. Капітальні інвестиції у сільське господарство у січні-червні цього року порівняно з відповідним періодом минулого року зросли на 17,9 %, а в лісове господарство ‒ на 271,4 %.

Підвищення рівня інвестиційної привабливості сільського господарства зумовлено переважно розпочатим зростанням цін на сільськогосподарську продукцію, вважає науковець.

У рибному господарстві та харчовій промисловості, де індекси капітальних інвестицій у січні-червні до такого ж періоду минулого року становили відповідно 80,1 % і 89,0 %, інвестиційна криза поки що поглиблювалася.

Проте вже у короткостроковій перспективі слід очікувати на досягнення нижньої точки інвестиційної кризи у харчовій промисловості, підвищення рівня її інвестиційної привабливості та активізації інвестиційних процесів у сільському господарстві й харчовій промисловості, спрогнозував Микола Кісіль.

На його думку, цьому сприятимуть очікуване зростання цін на продукцію сільського господарства і продовольства на світовому і внутрішньому ринках, посилення інвестиційної привабливості харчової промисловості, повернення інвесторів до реалізації відкладених на час кризи інвестиційних проектів, покращення безпекових умов й інші чинники.

Посилення заходів щодо активізації інвестиційних процесів у агропродовольчих секторах сприятиме розвитку усієї економіки держави, підсумував Микола Кісіль.