kapitalni investytsiiКапітальні інвестиції у сільське, лісове і рибне господарство, а також у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, за січень-вересень 2020 року склали 39596,3 млн грн – 59,1 % до відповідного показника минулого року, зазначив провідний науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», к.е.н. Микола Кісіль, коментуючи нещодавно оприлюднені Державним комітетом статистики України дані щодо обсягів капітальних інвестицій за дев’ять місяців 2020 року.

За його словами, по агропродовольчих секторах економіки капітальні інвестиції та їх індекси до відповідного періоду минулого року розподілилися таким чином:

  • сільське господарство, мисливство і надання пов'язаних із ними послуг— 25018,9 млн грн і 56,6 %;
  • лісове господарство— 189,7 млн грн і 43,4 %;
  • рибне господарство— 17,7 млн грн і 45,7 %;
  • виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 14577,4 млн грн і 63,4 %.
  • Відслідковуванні держстатистикою капітальні вкладення в землю теж суттєво скоротилися, поінформував експерт. Винятком є лише інвестиції у довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва: їх обсяги зростали і за січень – вересень 2020 року склали майже 3 млрд грн.

Таким чином, усі агропродуктові сектори економіки України перебувають у стані інвестиційної кризи. Порівняно глибші її прояви мають місце в аграрних секторах, наголосив Микола Кісіль.

Адже інвестиційна криза в агропродуктових секторах економіки України відбувається на фоні загального спаду капітальних інвестицій в її економіку, обсяги яких у січні-вересні цього року склали 268 млрд грн або 64,6 % до відповідного показника 2019 року.

Рівні індексів капітальних інвестицій у агропродуктові сектори за другий і третій квартали цього року суттєво не змінювалася. Це дає підстави вважати, що інвестиційна криза в них досягла нижньої точки спаду.

Порівняно з харчовою промисловістю сільське господарство у цьому році не лише зберегло, а й посилило свою пріоритетність для інвестування, оскільки співвідношення між щоквартальними обсягами капітальних інвестицій цих секторів економіки було на його користь і навіть з позитивною динамікою:

I квартал – 1,37:1,00 грн/грн;

II квартал – 1,47:1,00 грн/грн;

III квартал — 1,72:1,00 грн/грн.

Такий нетиповий для нинішньої фази циклу Кузнеця характер щоквартальної динаміки цього співвідношення пов’язаний із порівняно швидшим зниженням рівня інвестиційної привабливості харчової промисловості у січні-вересні 2020 року, пояснив Микола Кісіль.