dsc 4776_20197 листопада 2019 року в рамках III Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» присвяченої 90-й річниці з дня застосування механіко-технологічного факультету НУБіП України відбувся Круглий стіл «Сучасний стан та перспективи забезпечення аграрного виробництва сільськогосподарською технікою».

У своїй доповіді «Основні проблеми забезпечення основними засобами агроформувань» завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Олександр Захарчук привернув увагу учасників заходу до проблем матеріального-технічного забезпечення сільгосппідприємств, які стримують розвиток малого та середнього агробізнесу в України, а також поділився своїм баченням їх вирішення.

На засіданні круглого столу також виступили:

 • Ярослав Навроцький, к.е.н, викладач кафедри фінансів НУБіП, «Стан та перспективи забезпечення аграрного виробництва сучасною техніко»;
 • Михайло Грицишин, к.е.н, вчений секретар ННЦ «ІМЕСГ», «Наукові основи комплектування та оновлення машинно-тракторного парку аграрних підприємств».

В обговоренні взяли участь представники

 • Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»;
 • Національного наукового центру «Інститут механізації й електрифікації сільського господарства»;
 • Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва» ім. Л. Погорілого;
 • Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного;
 • Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;
 • Державної установи «Науково-методичного центру ФВПО»;
 • Вінницького національного аграрного університету;
 • Дніпровського державного аграрно-економічного університету тощо.

За результатами дискусії учасники круглого столу дійшли висновку, що для зростання машинно-тракторного парку агропідприємств до рівня, спроможного забезпечити своєчасне та якісне виконання повного циклу сільськогосподарських робіт, необхідно розробити і впровадити такі заходи:

 • наповнити ринок сільськогосподарської техніки відповідними машинами та обладнанням, зокрема шляхом стимулювання їх виготовлення вітчизняними машинобудівними підприємствами;
 • забезпечити умови для створення спільних підприємств з виробництва сільськогосподарської техніки;
 • удосконалити існуючі та розробити нові нормативно-правові акти щодо державної підтримки техніко-технологічної модернізації аграрного виробництва та пріоритетів розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування та виробництва міні-техніки;
 • переорієнтувати адресність державної інвестиційної підтримки сільського господарства на користь сільськогосподарських виробників середніх та малих форм господарювання, включаючи домогосподарства населення;
 • удосконалити організацію та управління системою інженерно-технічного забезпечення сільського господарства та технічного сервісу;
 • сприяти розширенню мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів спільного використання сільськогосподарської техніки та участі в них домогосподарств населення.

Організатори – НУБіП за підтримки ННЦ «Інститут аграрної економіки» та ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства».