Круглий стіл на тему: «Перспективи розвитку фіскальної політики в аграрному секторі економіки»

ННЦ «Інститут аграрної економіки» спільно з ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» 1 лютого 2013 р. провів круглий стіл на тему: «Перспективи розвитку фіскальної політики в аграрному секторі економіки». Відкрили круглий стіл академік НАН України, директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Геєць Валерій Михайлович та член-кореспондент НААН, в.о. віце-президента НААН Кваша Сергій Миколайович.

В основній доповіді кандидат економічних наук, завідувач відділу податково-бюджетної політики ННЦ «Інститут аграрної економіки» Тулуш Леонід Дмитрович зосередив увагу на актуальних питаннях оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та окреслив стратегічні напрями та перспективи розвитку фіскальної політики щодо аграрного сектору економіки.

Переглянути фото

Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, академік-секретар Відділення аграрної економіки і продовольства НААН Жук Валерій Миколайович у своєму виступі більш детально зупинився на перспективах функціонування спеціальних режимів оподаткування аграрного бізнесу.

Доктор економічних наук, професор, академік НААН, завідувач відділення фінансів, обліку та інвестицій ННЦ «Інститут аграрної економіки» Дем'яненко Микола Якович загострив увагу на необхідності забезпечення системності при формуванні нових податкових відносин в аграрному секторі АПК.

Доктор економічних наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник відділу форм та методів господарювання в агропродовольчому комплексі ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Пасхавер Борис Йосипович зупинився на питаннях оцінки основних фондів й амортизаційної політики у сільському господарстві. На проблему впливу недооцінки галузевих основних засобів на показники результативності галузі у своєму виступі звернула увагу і кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, докторант ННЦ «Інститут аграрної економіки» Могилова Марина Михайлівна, яка навела розрахунки, що свідчать про штучне завищення рентабельності сільськогосподарського виробництва через недоліки переоцінки.

Доктор економічних наук, провідний науковий співробітник відділу розвитку підприємництва і кооперації ННЦ «Інститут аграрної економіки» Заяць Віктор Мефодійович в своєму виступі детально зупинився на питаннях справляння плати за землю сільськогосподарського призначення.

Доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу форм та методів господарювання в агропродовольчому комплексі ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Молдаван Любов Василівна вела мову про особливості оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Цій же проблемі був присвячений в виступ кандидата економічних наук, провідного наукового співробітника ННЦ «Інститут аграрної економіки» Метелеці Володимир Михайлович.

В своїх виступах доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, головний науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Прокопа Ігор Васильович вів мову про проблеми залучення особистих селянських господарств в систему обов'язкових платежів; доктор економічних наук, член-кореспондент НАНУ, завідувач відділу економіки і політики аграрних перетворень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Бородіна Олена Миколаївна приділила увагу фінансовому забезпеченню сільського розвитку; доктор економічних наук, провідний науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Попова Ольга Леонтіївна винесла на обговорення екологічний податок у сільському господарстві.

В роботі круглого столу взяв участь завідувач відділу податкової політики Департаменту фінансово-кредитної політики та бухгалтерського обліку Мінагрополітики України Шашков Андрій Володимирович.

Підвели підсумки роботи круглого столу Кваша Сергій Миколайович та академік НААН, директор ННЦ «Інститут аграрної економіки» Лупенко Юрій Олексійович.