cooperation2 жовтня 2018 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки», під головуванням директора Інституту, академіка НААН Ю.О. Лупенка, відбувся круглий стіл на тему: «Законодавчі зміни в сільськогосподарській кооперації України: доцільність і перспективи».

Метою проведення заходу було обговорення питання інституційного забезпечення розвитку сільськогосподарської кооперації, зокрема оцінка пріоритетів законодавчих змін щодо формування стабільної перспективності становлення якісного організаційно-економічного середовища із забезпечення позитивної соціально-економічної динаміки кооперативних відносин на селі.

В роботі круглого столу  взяли участь та виступили: президент Асоціації фермерів та приватних землевласників М.І. Стрижак; заступник голови ГС «Всеукраїнська Аграрна Рада» М.Ю. Соколов; радник Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України Р.Я. Корінець; завідувач кафедри Житомирського національного агроекологічного університету В.В. Зіновчук; академік НААН, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки» М.Й. Малік; головний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ» Л.В. Молдован, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету Р.М. Безус та інші зацікавлені особи.

У процесі обговорення було відзначено необхідність створення ефективних законодавчих, організаційних та економічних умов для пріоритетного розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні, дотримання принципів кооперативної ідентичності, врахування національної специфіки соціально-економічного розвитку українського села.

Учасники круглого столу обговорили положення проекту Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» № 6527–Д, наголосивши на важливості питання удосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку кооперативних відносин на селі і актуальній необхідності активізації діяльності робочої групи з розробки пропозицій щодо державного стимулювання розвитку сільськогосподарської кооперації при Міністерстві аграрної політики України.

За результатами засідання прийнято резолюцію, яку направлено державним та регіональним органам влади, а також громадським організаціям, ЗМІ, іншим зацікавленим органам.