palyvoПланомірне і пропорційне постачання та економне використання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві в умовах постійного зростання виробництва агропродукції та стрімкого здорожчання пального в наш час є проблемою, яка вимагає невідкладного вирішення, зазначив завідувач відділу ринку матеріально-технічних ресурсів Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Олександр Захарчук.

В умовах залежності України від імпорту нафти і нафтопродуктів існує нагальна потреба у зниженні паливно-енергетичних витрат для підвищення у подальшому показників ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, зауважив експерт.

На його думку, вирішити цю проблему можна шляхом запровадження цілої низки заходів.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, вдосконалення структури машинно-тракторного парку, забезпечення раціонального агрегування тракторів, особливо на малоенергоємних та транспортних операціях, частка яких у технологіях рослинництва становить 25–70%, сприятиме заощадженню до 20% пально-мастильних матеріалів.

Застосування комбінованих агрегатів на обробітку ґрунту при сівбі, внесенні добрив і пестицидів забезпечить зменшення витрат пального на цих роботах на 10–15%.

За рахунок раціонального агрегатування тракторів, особливо на малоенергоємних і транспортних операціях, можна заощадити 15–20% пально-мастильних матеріалів.

Економії енергоресурсів можна досягти за рахунок впровадження ефективної структури посівних площ, враховуючи при цьому кон’юнктуру сучасного ринку. Наприклад, можна збільшити посіви ярої пшениці за рахунок зменшення озимої або за рахунок скорочення площ, засіяних соняшником, збільшити посіви гречки, гороху та ріпаку. Такі зміни дозволять зекономити не менше 2% пального від загального використання.

Економії можна досягти також заміною 7% дизпалива – як передбачено Енергетичною стратегією до 2030 року – біопаливом з ріпакової олії.

Ще до 5% економії може дати впровадження механізму відшкодування або скасування акцизу на дизельне пальне – кошти від якого спрямовуються на відновлення покриття автодоріг – для сільськогосподарських товаровиробників, адже вони не використовують дороги з асфальтовим покриттям.

Запровадження запропонованих заходів надасть змогу зменшити використання паливно-енергетичних ресурсів у сільськогосподарському виробництві на 10-15% від загальних витрат та сприятиме підвищенню рентабельності та прибутковості агроформувань, підсумував Олександр Захарчук.