palyvo3В умовах залежності України від імпорту нафти і нафтопродуктів існує потреба у зниженні паливно-енергетичних витрат для підвищення у показників ефективності виробництва агропродукції, зазначив завідувач відділу ринку матеріально-технічних ресурсів Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Олександр Захарчук, виступаючи на ІІ міжнародному науково-практичному семінарі «Розвиток біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві», який відбувся у Національному університеті біоресурсів та природокористування 4 квітня 2017 року.

У своїй доповіді «Використання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві» експерт, зокрема, зазначив, що за останні роки обсяги використання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві значно зменшилися.

Тенденція до скорочення споживання пального у сільському господарстві сприяла зменшенню енергомісткості сільськогосподарської продукції. Якщо у 1990 році аграрні підприємства витрачали на тисячу гривень валової продукції (у порівняльних цінах 2010 року) 60 кг умовного палива, то у 2015 році у 6 разів менше – лише 10 кг.

Водночас планомірне і пропорційне постачання та економне використання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві в умовах постійного зростання виробництва агропродукції та стрімкого здорожчання пального в наш час є проблемою, яка вимагає невідкладного вирішення, зазначив Олександр Захарчук.

На його думку, вирішити цю проблему можна шляхом запровадження цілої низки заходів, серед яких, зокрема, вдосконалення структури машинно-тракторного парку, забезпечення раціонального агрегування тракторів, особливо на малоенергоємних та транспортних операціях; впровадження ефективної структури посівних площ з урахуванням кон’юнктури сучасного ринку; заміна 7% дизпалива біопаливом з ріпакової олії; впровадження механізму відшкодування або скасування акцизу на дизельне пальне для сільськогосподарських товаровиробників тощо.

Запровадження запропонованих заходів надасть змогу зменшити використання паливно-енергетичних ресурсів у сільськогосподарському виробництві на 10-15% від загальних витрат та сприятиме підвищенню рентабельності та прибутковості агроформувань, підсумував Олександр Захарчук.