obkl23У 2011-2015 роках відбулася стабілізація реформованого аграрного сектору України – остаточно сформувалися власність на засоби виробництва, його структура, організаційні форми господарювання, канали реалізації та інфраструктура аграрного ринку, система державного регулювання та підтримки галузі тощо. Таку думку висловив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, презентуючи наукову доповідь «Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр.», підготовлену науковцями установи.

У Науковій доповіді, зокрема, зазначається, що за період 2010-2014 років виробництво валової продукції сільського господарства в Україні зросло на 29% – в середньому 6,6% за рік, відновилася провідна роль сільськогосподарських підприємств, частка яких у виробництві досягла 55,3%.

У 2013 році вперше за всю історію України валовий збір зерна перевищив 60 млн т, а насіння соняшнику – 10 млн т, і цей рівень утримується вже три роки поспіль.

Україна стала світовим лідером з виробництва та експорту соняшникової олії, посідає 3-4 місця з експорту кукурудзи, ячменю та ріпаку.

Збільшення обсягів виробництва, стверджується у Науковій доповіді, досягнуто переважно на інноваційній основі – за рахунок впровадження нових технологій та високоврожайних сортів рослин. Внаслідок цього урожайність зернових зросла на 62% до 43,7 ц/га у 2014 році, цукрових буряків – на 70,5% до 476,5 ц/га, соняшнику – майже на 30% до 19,4 ц/га.

Стабілізувалися доходи сільськогосподарських підприємств, не менше 70% яких  постійно працювали з прибутками. Рівень рентабельності виробництва у них перевищував 20%, а у 2014 році досяг 25,8%.

Серед негативних тенденцій, зазначається у Науковій доповіді: спад поголів’я тварин, особливо великої рогатої худоби, недостатні державна фінансова підтримка галузі та обсяги її довгострокового кредитування, низькі темпи розвитку сільськогосподарської кооперації, нижчий, по відношенню до інших галузей економіки, рівень заробітної плати сільськогосподарських товаровиробників, значне скорочення кількості робочих місць у галузі тощо.

У Науковій доповіді «Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр.», зауважив Юрій Лупенко, проаналізовані основні тенденції у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, його організації, галузевій та регіональній структурі, зовнішньоекономічній діяльності, матеріально-технічного, фінансово-кредитного та інформаційного забезпечення розвитку галузі. Також у ній розглядаються проблеми інвестування та державної фінансової підтримки сільського господарства, розвитку земельних відносин, підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції, використання сільськогосподарських земель, розвитку державного регулювання та державно-приватного партнерства. Окремий розділ присвячений аналізу проблем зайнятості та доходів населення у сільському господарстві.

На основі результатів досліджень науковцями Інституту аграрної економіки обґрунтовані конкретні пропозиції щодо розв’язання виявлених проблем розвитку галузі. Їх реалізація дозволить зберегти зростаючу динаміку у найближчій перспективі за рахунок подолання існуючих проблем та запровадження нових механізмів зростання, підсумував Юрій Лупенко.

Наукова доповідь «Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр.» розрахована на науковців та фахівців усіх рівнів органів державного, господарського і громадського управління. Вона буде корисна для педагогічних працівників та студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю.

Інститут аграрної економіки, зазначив Юрій Лупенко, передбачає підготовку тематичних наукових доповідей з найгостріших проблем розвитку аграрного сектора економіки та сільських територій.