start-investingУ загальному обсязі приросту капітальних інвестицій по Україні за січень-вересень 2016 року частка агропродовольчого сектору економіки становить 51,3%, у тому числі на сільське господарство припадає 39,6%, а на харчову промисловість – 11,7%. Тобто, цей сектор забезпечив більше половини приросту капітальних інвестицій в національну економіку, поінформував завідувач відділу інвестицій Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», к.е.н. Микола Кісіль.

За його словами, загальний обсяг капітальних інвестицій, освоєних в агропродовольчому секторі економіки за січень-вересень 2016 року, склав 41,5 млрд грн. Цей результат на 14,8 млрд грн або 55,4% перевищив показник за відповідний період минулого року.

Понад дві третини – 11,4 млрд грн – приросту капітальних інвестицій в агропродовольчому секторі економіки припадає на сільське господарство.

За даними Державної служби статистики України, обсяги капітальних інвестицій, освоєних у сільському, лісовому та рибному господарстві у січні-вересні 2016 року, становили 29,8 млрд грн, з яких 98,0% припадає на сільське господарство. Обсяг капіталовкладень у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів склав 11,7 млрд грн.

На фоні особливо високих темпів зростання капітальних інвестицій у сільське господарство в січні-вересні цього року їх обсяги у лісовому господарстві та лісозаготівлі зросли лише на 8,7%, а в рибному господарстві – на 9,1% проти результатів 2015 року.

За 9 місяців поточного року харчова промисловість продемонструвала нижчі, ніж сільське господарство, темпи зростання капітальних інвестицій – 39,6%. Це свідчить про пріоритетність розвитку виробництва сільськогосподарської продукції в агропромисловому комплексі, зауважив експерт.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, частка агропродовольчого сектору у структурі капітальних інвестицій в економіку України за 9 місяців поточного року склала 20,3%, а сільського господарства – 14,3%.

Значний приріст капітальних інвестицій у сільське господарство в січні-вересні цього року забезпечувався за рахунок власних і залучених коштів вітчизняних інвесторів, насамперед, великих агроформувань.

Основі обсяги іноземного капіталу в агропродовольчу сферу у 2016 році надійшли за рахунок коштів, отриманих з різних кредитних і фондових механізмів, зауважив Микола Кісіль.