9 жовтня 2012 року в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбулося засідання спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Д.26.350.01 на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Теми дисертацій відповідно:

«Фінансові ресурси інтеграційних аграрних формувань: теорія, методологія, практика» - здобувач Зеліско І.М. (докторська)

«Конкурентоспроможність продукції цукробурякового виробництва підприємств АПК» - здобувач Доронін А.В. (кандидатська)

З дисертаціями можна ознайомитися в бібліотеці Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв оборони, 10, к. 212.