26 вересня 2012 року в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбулося засідання спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Д.26.350.02 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Теми дисертацій:

«Облік та аудит розрахунків по страхуванню у сільськогосподарських підприємствах» - здобувач Коваль Л.В.

«Облік і аудит власного капіталу на підприємствах АПК» - здобувач Коркушко О.Н.

З дисертаціями можна ознайомитися в бібліотеці Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв оборони, 10, к. 212.