21 вересня 2012 року Державним інститутом управління та економіки водних ресурсів спільно з Спілкою економістів України проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему: «Раціональне використання водних ресурсів як фактор забезпечення національної безпеки України». У роботі конференції взяв участь і виступив з доповіддю «Вода - стратегічний фактор продовольчої безпеки України» П.Т. Саблук – науковий керівник секції СЕУ, радник при дирекції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН, Герой України.

Метою конференції було обговорення стратегічних пріоритетів екологічно збалансованого водокористування, охорони і відтворення водних ресурсів, шляхів побудови інноваційної моделі використання водних ресурсів, що забезпечить радикальне зменшення антропогенного впливу на водні об’єкти, екологічне оздоровлення річкових басейнів і запобігання шкідливій дії вод.

Також відбувся сьомий Пленум Спілки економістів України, на якому було схвалено Проект рекомендацій Всеукраїнської науково-практичної конференції «Раціональне використання водних ресурсів як фактор забезпечення національної безпеки України».

Участь у конференції взяли: перший заступник голови Держводагентства М. Яцюк та представники цієї організації, Спілки економістів України, наукових установ та інших організацій.