13 вересня в рамках Міжнародного Форуму-виставки «Екологічний стандарт якості та безпека продукції – крок в майбутнє” відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція „Екологізація аграрного виробництва в умовах інтеграції України до європейського економічного простору” за участю Національної академії аграрних наук, Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки”.

Конференцію організовано Національною академією аграрних наук України, Національним науковим центром „Інститут аграрної економіки” та Науковим товариством імені Сергія Подолинського.

13 вересня в рамках Міжнародного Форуму-виставки «Екологічний стандарт якості та безпека продукції – крок в майбутнє” відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція „Екологізація аграрного виробництва в умовах інтеграції України до європейського економічного простору” за участю Національної академії аграрних наук, Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки”, Державної установи  „Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”, Національного університету біоресурсів і природокористування,  Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного наукового центру „Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”, Інституту агроекології і природокористування НААН, Дніпропетровського державного аграрного університету, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Житомирського національного агроекологічного університету, Вінницького національного аграрного університету, Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН України,  Інституту водних проблем і меліорації НААН, Інституту продовольчих ресурсів НААН України, Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, ДП «Укрметртестстандарт», Відкритого  міжнародного університету розвитку людини „Україна”, Наукового товариства імені Сергія Подолинського, Національного технічного комітету стандартизації ТК 82 „Охорона навколишнього природного середовища України”, Федерації органічного руху України, Української торгової асоціації, ВГО „Асоціації агроекологів України”, ТОВ „Органік стандарт”, „Центру екологічної культури”, Благодійного фонду „Олександрівський”, Дніпропетровського общинного фонду,  Швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні» Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL), ЗАТ "Інвестиції в Україну", ТОВ „Органік Оригінал” ТМ „Екорд”, ТОВ СП „Нібулон”, Проектної організації „Оболонь”.

Основна мета проведення конференції – розгляд та обговорення досягнень у сфері екологізації аграрного виробництва; обмін досвідом та підвищення рівня інформованості наукових установ, вітчизняних виробників та організацій щодо вирішення проблем у галузі органічного виробництва,  екологічного оздоровлення сільськогосподарських територій; підвищення конкурентоспроможності українських товаровиробників шляхом поліпшення якості й безпечності вітчизняної сільськогосподарської продукції та продовольства; формуванні екологічної свідомості суспільства.

У конференції взяли участь 70 науковців, практиків, керівників комітетів,  громадських організацій та підприємств з різних регіонів України.

На конференції обговорювались актуальні питання забезпечення екологічної й продовольчої безпеки держави, проблеми конкурентоспроможності вітчизняної продукції у зв’язку з поглибленням євроінтеграційних процесів, проблеми забезпечення належної якості продукції та контролю в органічному виробництві, сучасний рівень міжнародного співробітництва України у сфері екологізації аграрного виробництва.


ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Лупенко Юрій Олексійович,  директор Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки”, доктор економічних наук, професор, академік НААН (голова)

Жук Валерій Миколайович,  академік-секретар відділення аграрної економіки та продовольства НААН України, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, заслужений діяч науки і техніки України

Пугачов Микола Іванович, заступник директора Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки”, доктор економічних наук, професор

Саблук Петро Трохимович, радник дирекції Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки”, доктор економічних наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України

Федоров Микола Миколайович, завідувач відділу земельних відносин Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки”, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Шевчук Володимир Олександрович, голова наукового товариства імені Сергія Подолинського, перший проректор Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктор економічних наук, професор

Шпикуляк Олександр Григорович, вчений секретар Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки”, доктор економічних наук

Ходаківська Ольга Василівна, заступник завідувача відділу земельних відносин Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки”, кандидат економічних наук (секретар)