У приміщенні Міжнародного інституту бізнесу відбувся Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Наукові та правові аспекти оцінки майна та майнових прав в Україні». В його роботі взяли участь і виступили науковці ННЦ «Інститут аграрної економіки» Заяць В.М. та Могилова М.М.

На круглому столі розглядалися завдання, що вирішуються з допомогою незалежної оцінки майна, а також застосування її для визначення розміру податків з метою наповнення Державного бюджету України, а також механізми протидії можливим проявам корупції. Учасники круглого столу проаналізували прогнозовані наслідки перебудови оціночної діяльності для громадян, підприємств та економіки країни. На цій основі будуть опрацьовані наукові підходи щодо вирішення колізій, що виникли навколо так званої податкової оцінки.

При проведенні круглого столу відбувся обмін думками з таких питань:

  1. Наукові підходи до формування та реалізації державної політики в сфері регулювання професійної оціночної діяльності в Україні.
  2. Розвиток теорії оцінки як системи, що базується на положеннях економіки, математики та інформаційних технологіях.
  3. Роль незалежної оцінки в макроекономічних і мікроекономічних процесах.
  4. Громадське регулювання професійної діяльності як індикатор розвитку громадського суспільства.
  5. Обговорення механізмів державного та громадського контрою якості роботи оцінювачів.

У дискусії взяли участь провідні українські експерти – економісти, юристи, фахівці з державного управління, сферою наукових інтересів яких є теорія та практика оцінки майна.