17 серпня 2012 року відбулося засідання колегії Міністерства аграрної політики та продовольства України.

До порядку денного Засідання колегії Міністерства аграрної політики та продовольства України були включені наступні питання:

  1. Про підсумки роботи підприємств агропромислового комплексу України за перше півріччя 2012 року;
  2. Про виконання місцевими органами виконавчої влади завдань, спрямованих на розвиток галузі тваринництва;
  3. Про діяльність аграрних вищих навчальних закладів та виконання ними заходів щодо реформування аграрної освіти та науки;
  4. Про систему нових підходів до використання бюджетних коштів, спрямованих на державну підтримку розвитку АПК, в рамках підготовки пропозицій Мінагрополітики України до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» та проведення аналізу ефективності дії норм Закону України від 22.12.2011 № 4268 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників» у І півріччі 2012 року, а у разі необхідності, внести до нього відповідних змін;
  5. Про ситуацію на ринку цукру в 2012/13 маркетинговому році та стан підготовки підприємств цукрової галузі до сезону цукроваріння;
  6. Про стан виконання рішень попередньої колегії Мінагрополітики України.

З доповідями з питань порядку денного виступили директори департаментів Мінагрополітики та продовольства С.М. Кваша, А.А. Гетя, В.М. Ганганов, Б.Р. Ахіджанов, О.І. Куць.

В обговоренні доповіді взяли участь директор ННЦ «Інститут аграрної економіки» Ю.О. Лупенко (презентація додається), керівники агропромислового комплексу Волинської, Хмельницької, Полтавської областей, перший проректор Харківського національного технічного університету ім. Петра Василенка Л.М. Тіщенко, проректор Вінницького національного аграрного університету І.В. Гунько, ректор Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва В.К. Пузік.

Колегія підтримала проекти рішень з питань порядку денного.

Вів засідання колегії і підвів її підсумки Міністр аграрної політики та продовольства України М.В. Присяжнюк.