MG 60112 липня 2015 року на базі Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» відбулося засідання Координаційно-методичної ради Науково-методичного центру (НМЦ) «Агроекономіка» під головуванням заступника голови Координаційно-методичної ради НМЦ «Агроекономіка», заступника директора з наукової та інноваційної роботи Інституту аграрної економіки, академіка НААН Віктора Меселя-Веселяка.

Переглянути фото

У рамках заходу установи – співвиконавці Програми наукових досліджень (ПНД) 39 «Науково-методологічне забезпечення економічних засад конкурентоспроможного аграрного виробництва і розвитку сільських територій» представили звіти за І півріччя 2015 року про виконання науково-дослідних робіт (НДР) за підпрограмами ПНД 39, а саме:

39.01 «Теоретичні і методологічні засади забезпечення сталого соціально-економічного розвитку сільських територій»;

39.02 «Наукові засади забезпечення конкурентоспроможності господарських формувань і галузей в аграрному секторі економіки України та розвитку земельних відносин»;

39.04 «Науково-методологічні засади фінансового, інвестиційного та облікового забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва».

В обговоренні звітів взяли участь науковці Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»:

  • заступник голови Координаційно-методичної ради НМЦ «Агроекономіка», заступник директора ННЦ «Інституту аграрної економіки» з наукової та інноваційної роботи, завідувач відділу форм господарювання, академік НААН Віктор Месель-Веселяк;
  • вчений секретар, д.е.н. Людмила Курило;
  • завідувач відділення фінансів, обліку та інвестицій, академік НААН Микола Дем’яненко;
  • радник дирекції, академік НААН Петро Саблук;
  • головний науковий співробітник відділу соціально-економічного розвитку сільських територій, д.е.н. Володимир Дієсперов;
  • завідувач відділу науково-організаційного забезпечення та координації досліджень, к.е.н. Мирослав Козак.

З урахуванням змістовності звітів, запитань та відповідей, а також оцінок, які дали їм керівники підпрограм, Координаційно-методична рада Науково-методичного центру «Агроекономіка» схвалила результати наукових досліджень за І півріччя 2015 року.

Довідково

Координаційно-методична рада Науково-методичного центру «Агроекономіка» є вищим органом управління діяльності Центру з питань планування і координації науково-дослідних робіт. До її складу входять керівники наукових установ, з яких складається центр, дійсні члени та члени-кореспонденти НААН, провідні вчені наукових установ, спеціалісти Мінагрополітики та інших установ АПК.