IMG 3389 copy2 червня 2015 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбулася Науково-практична конференція «25 років фермерству України. Від колгоспно-радгоспної системи – до формування фермерського устрою на селі».

Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Іван Томич у своїй доповіді надав детальну характеристику передумов виникнення та етапів становлення фермерського руху в Україні. На його думку, саме сімейна ферма може сьогодні врятувати країну. А, отже, наука, виробники, громадські організації мають об’єднати свої зусилля, щоб побудувати відповідну стратегію розвитку аграрного сектора.

Важливою складовою такої стратегії має стати «селозберігаюча модель», зазначив у своїй доповіді віце-президент Національної академії аграрних наук України, член-кореспондента НААН Валерій Жук. Сутність цієї моделі полягає у збереженні села, формуванні там гідних умов проживання і розвитку людей. При цьому розвиток навколишніх сільських територій забезпечується шляхом функціонування інституту сільського самоврядування, який через спільну корпоративну власність селян організовує ефективне розпорядження місцевими ресурсами та контролює дотримання підприємствами і домогосподарствами критеріїв сталого розвитку.

За словами директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академіка НААН Юрія Лупенка, перед українським фермерством наразі стоїть ціла низка викликів, що виникли внаслідок нинішньої політичної та соціально економічної ситуації. Серед них, зокрема, експансія холдингів, відсутність механізмів захисту інтересів фермерів при запровадженні ринку земель сільськогосподарського призначення, адміністративно-територіальна реформа, яка може призвести до збезлюднення значної кількості сіл, монокультуризація та інші.

Учасники конференції обговорили такі питання:

 • функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні;
 • державна підтримка фермерських господарств;
 • пріоритетні напрями діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 • небезпечні тенденції зміни ходу національної історії
 • прогнозовані наслідки ігнорування селозберігаючої політики для земельного багатства українців.

Свою точку зору з зазначених проблем також висловили:

 • Ковалів Олександр Іванович, радник Президента АФЗУ;
 • Саблук Петро Трохимович, радник при дирекції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН;
 • Месель-Веселяк Віктор Якович, заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН;
 • Наконечний Григорій Прохорович, Голова комітету розвитку тваринництва і фермерських господарств і ОСГ;
 • Молдаван Любов Василівна, д.е.н., проф., головний науковий співробітник відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
 • Кропивко Михайло Федорович, завідувач відділу проблем галузевого і територіального управління Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН;
 • Дяченко Василь Миколайович, голова Київського обласного осередку СУСОКУ.

За результатами обговорення учасники заходу домовилися розробити рекомендації щодо розвитку фермерських господарств, особистих селянських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та сільської місцевості загалом.

У рамках конференції директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко та Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Іван Томич підписали Меморандум про партнерство та співпрацю між Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» та Асоціацією фермерів та приватних землевласників України.

У заході взяли участь близько 60 осіб. Серед них, зокрема, науковці, активісти фермерського руху, голови обласних АФЗ, фермери, голови сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Організатори круглого столу – Асоціація фермерів та приватних землевласників України за підтримки Національної академії аграрних наук України та Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».