IMG 3550 copy2 червня 2015 року директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко та Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Іван Томич підписали Меморандум про партнерство та співпрацю між Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» та Асоціацією фермерів та приватних землевласників України.

Сторони домовились про налагодження співпраці для досягнення спільної мети – перетворення сільського господарства України на високопродуктивний і прибутковий вид діяльності, розвиток сільської місцевості, підвищення рівня життя сільського населення.

Йдеться, зокрема, про поєднання зусиль щодо сприяння проведенню аграрної реформи в Україні, внесення пропозицій до органів влади з питань земельної реформи, організації фермерських господарств, діяльність яких базується на приватній власності на землю, засоби виробництва, вироблену продукцію та дохід і на вільному кооперуванні товаровиробників між собою та підприємствами промисловості й торгівлі.

Для досягнення визначеної мети Сторони також сприятимуть розвитку підприємництва у сільській місцевості, освоєнню і відбудові покинутих сіл, господарському використанню родючих земель, які не використовуються або використовуються незадовільно, розвитку сільських громад та громадянського суспільства.

Співробітництво також включатиме поширення наукових розробок та сприяння їх впровадженню в аграрний сектор економіки.

У рамках співпраці Сторони планують спільно розробляти проекти нормативно-правових актів та заходів державної політики, утворювати спільні робочі групи, організовувати та проводити навчання та консультації, а також круглі столи, семінари, конференції та інші публічні заходи, розповсюджувати професійну інформацію тощо.

Підписання Меморандуму відбулося у рамках науково-практичної конференції «25 років фермерству України. Від колгоспно-радгоспної системи – до формування фермерського устрою на селі», що відбулася в Інституті аграрної економіки.