2015.05.26 round table1COPYПитання запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення сьогодні гостро стоїть на порядку денному. Але перш ніж приймати це відповідальне рішення, необхідно оцінити доцільність та можливі наслідки цього кроку саме у нинішніх умовах. І саме наука має сказати своє вирішальне слово, зазначив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, відкриваючи засідання круглого столу «Соціально-економічні наслідки запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні», який відбувся 26 травня 2015 року в Інституті аграрної економіки.

Переглянути фото

Наразі необхідна консолідація зусиль  економічних, політичних, громадських та наукових кіл, оскільки не зважаючи на багаторазове продовження мораторію та можливе припинення його дії з 1 січня 2016 року, в Україні досі не створені передумови для включення земель сільськогосподарського призначення в економічний обіг. Таку точку зору висловив Голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Максим Мартинюк.

Учасники заходу обговорили такі питання:

 • продовження мораторію: аргументи за і проти;
 • обмеження суб’єктного складу осіб, які можуть набувати право власності на землі сільськогосподарського призначення;
 • обмеження щодо продажу земель: за площею, місцем проживання, кваліфікацією і т.д.;
 • зміна цільового призначення земель с.-г. призначення: за, проти; 
 • формування ринкової ціни на земельні ділянки с.-г. призначення;
 • запобігання спекуляції земельними ділянками сільськогосподарського призначення та захист прав селян;
 • іпотека земель.

Своїми думками з зазначених проблем поділилися:

 • Лупенко Юрій Олексійович, директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки, академік НААН;
 • Мартинюк Максим Петрович, Голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;
 • Жук Валерій Миколайович, віце-президент Національної академії аграрних наук України, член-кореспондент НААН
 • Третяк Антон Миколайович, директор ННІ економіки та екології природокористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, член-кореспондент НААН;
 • Саблук Петро Трохимович, радник при дирекції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН;
 • Давиденко Валерій Миколайович, Народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин;
 • Хвесик Михайло Артемович, директор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», академік НААН;
 • Дорош Йосип Мирославович, Директор Державного підприємства «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», д.е.н., професор;
 • Новіков Геннадій Володимирович, Голова Аграрного союзу України;
 • Кулинич Павло Федотович, завідувач відділу проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, д.е.н.;
 • Мартин Андрій Геннадійович, завідувач кафедри землевпорядного проектування НУБіП  України, д.е.н., доцент;
 • Федоров Микола Миколайович, відділ земельних відносин Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н., професор;
 • Месель-Веселяк Віктор Якович, заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН

Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення необхідно скасувати, але наразі відсутні необхідні передумови – такого висновку дійшли учасники дискусії.

На їхню думку, скасуванню мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення має передувати ціла низка заходів.

Перш за все необхідно розробити консолідовану модель розвитку земельних відносин в Україні, яка б відповідала загальнонаціональним  інтересам і потребам країни, а також провести інвентаризацію земель за формами власності та суб’єктами господарювання.

Крім того, слід створити необхідні інституційно-правової бази щодо формування й функціонування ринкового обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення та розв’язати існуючі проблеми з державним земельним кадастром, серед яких, зокрема, повільне наповнення національної кадастрової системи відомостями про земельні ділянки, накладення меж суміжних територій,  межові спори та невідповідність наявних систем координат.

Також має бути опрацьований механізм державного регулювання ринкового обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також створені правові й соціально-економічні механізми ефективної реалізації прав власності на землі сільськогосподарського призначення, у першу чергу особами літнього віку, які не мають спадкоємців.

Важливим завданням є створення запобіжних заходів щодо унеможливлення тінізації ринкового обігу земель та недопущення надмірної їх концентрації чи, навпаки, парцеляції.

Нагальною потребою є створення належної ринкової інфраструктури земель сільськогосподарського призначення, яка має включати земельні аукціони, земельний банк, оцінювачів, страхові компанії, землевпорядні організації, органи реєстрації прав, земельний кадастр, а також розроблення організаційно-правового механізму оформлення та посвідчення угод щодо переходу прав на земельні ділянки в умовах ринкового обігу.

На думку учасників круглого столу, необхідно законодавчо врегулювати ринок права оренди земель сільськогосподарського призначення, а також забезпечити непорушність інституту цільового призначення сільськогосподарських земель.

Слід також здійснити економічне обґрунтування та науково-методичне забезпечення процесу включення вартості земель як капіталу до економічного обороту.

Крім того, необхідно здійснити землеустрій – планування розвитку землекористування територій сільських рад щодо зонування земель за їх категоріями та типами землекористування із урахуванням придатності земельних ресурсів, встановленням територіальних природоохоронних та технологічних обмежень у використанні земель, а також удосконалити систему планування землекористування території територіальних громад та вирішити питання забезпечення новостворених громад проектами землеустрою щодо планування розвитку мультифункціонального сільськогосподарського землекористування.

Необхідно запровадити автоматизовану систему обліку платників земельного податку та плати за оренду землі та інші заходи.

За результатами обговорення, учасники круглого столу прийняли відповідну резолюцію, яка буде передана до Адміністрації Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

У дискусії взяли участь близько 30 експертів-аграрників, серед яких представники Верховної Ради України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, НАНУ та НААН, громадських організацій, засобів масової інформації, вчені та викладачі наукових та освітніх закладів.

Організатори круглого столу – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Національна академія аграрних наук України та Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.