copy MG 025619 лютого 2015 року відбулося засідання Вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», на якому науковці розглянули питання щодо висунення науково-практичної роботи «Теоретико-методологічне  забезпечення і науковий супровід трансформації аграрного сектора економіки України до ринкових умов господарювання в період 1990–2014 років» на Державну премію України у галузі науки і техніки 2015 року.

Переглянути фото

За словами директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, зазначена робота містить 890 наукових праць, понад 80 з яких – монографії,  а також практичні посібники, науково-практичні рекомендації, статті, 142 закони та укази Президента України й більше 100 пропозицій центральним органам влади.

Як результат праці колективу науковців сформована нормативно-правова база:

 • Розвитку багатоукладного аграрного сектора економіки.
 • Приватної власності на засоби виробництва у сільському господарстві.
 • Обігу с/г земель та прав на них.
 • Системи державної підтримки цін та доходів с/г товаровиробників.
 • Розвитку сільськогосподарської кооперації та підприємництва
 • Системи фінансового забезпечення с/г.
 • Розвитку системи саморегулювання та самоуправління.
 • Заохочення інвестицій у с/г.
 • Підвищення доходів та соціального захисту сільських жителів.
 • Розвитку сільських територій.

До складу авторського колективу науково-практичної роботи Вчена рада Інституту аграрної економіки включила:

 • Саблука Петра Трохимовича, радника дирекції Інституту аграрної економіки, академіка НААН;
 • Гайдуцького Павла Івановича, директора Інституту стратегічних оцінок, академіка НААН;
 • Меселя-Веселяка Віктора Яковича, заступника директора Інституту аграрної економіки з наукової та інноваційної роботи, академіка НААН;
 • Даниленка Анатолія Степановича, ректора Білоцерківського національного університету, академіка НААН;
 • Маліка Миколу Йосиповича, завідувача відділення Інституту аграрної економіки, академіка НААН;
 • Федорова Миколу Миколайовича, завідувача відділу Інституту аграрної економіки, доктора економічних наук, професора;
 • Гладія Михайла Васильовича, директора Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця, академіка НААН;
 • Лупенка Юрія Олексійовича, директора Інституту аграрної економіки, академіка НААН;
 • Лузана Юрія Яковича, голову Спостережної Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України;
 • Кириленка Івана Григоровича, депутата Верховної Ради України, члена-кореспондента НААН.

В обговоренні взяли участь Віце-президент НААН, член-кореспондент НААН Валерій Миколайович Жук, заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Іван Григорович Кириленко, директор Інституту стратегічних оцінок, академік НААН Павло Іванович Гайдуцький, заступник директора Інституту аграрної економіки з наукової роботи, д.е.н., професор Микола Іванович Пугачов, головний науковий співробітник відділу стратегічного планування, моделювання та зовнішніх зв’язків Інституту аграрної економіки, член-кореспондент НААН Василь Петрович Рябоконь.

За результатами обговорення члени Вченої ради Інституту аграрної економіки висунули науково-практичну роботу «Теоретико-методологічне  забезпечення і науковий супровід трансформації аграрного сектора економіки України до ринкових умов господарювання в період 1990–2014 років» на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки 2015 року та затвердили склад її авторського колективу.