13 червня 2012 року в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбулося засідання спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Д.26.350.02 на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит та кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Теми дисертацій, відповідно:

«Фінансова політика забезпечення сталого розвитку агросфери: теорія, фінанси і кредит» - здобувач Ботвіна Н.А.

«Обліково-аналітичне забезпечення управління операціями з давальницькою сировиною в аграрному секторі АПК» - здобувач Терновський В.О.

З дисертаціями можна ознайомитися в бібліотеці Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв оборони, 10, к. 212.