31 травня у конференц залі Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" було проведено засідання Круглого столу: "Проблеми ціноутворення на сільськогосподарську продукцію".

Відкрив засідання і підвів його підсумки  директор Інституту, академік НААН Ю.О. Лупенко.

На засіданні Круглого столу з доповіддю  "Проблеми ціноутворення на сільськогосподарську продукцію (теорія, методологія, практика) виступив Шпичак О.М., завідувач відділення ціноутворення, інфраструктури ринку та розвитку наукових інновацій, академік НААН .

З співдоповідями виступили:
Саблук П.Т., радник при дирекції, академік НААН "Ціна як головний фактор у вирішенні питання доходності сільськогосподарської продукції"
Пугачов М.І., заступник директора, д.е.н., професор "Зовнішньоекономічні -економічні аспекти ціноутворення"

Воскобійник Ю.П., завідувач відділу ціноутворення, кон`юнктури та інфраструктури ринку, к.е.н. "Проблеми регулювання ринку сільськогосподарської продукції"

Дем`яненко М.Я., завідувач відділення фінансів, обліку та інвестицій, академік НААН "Фінансовий аспект ціноутворення"

Кропивко М.Ф., завідувач відділу проблем галузевого і територіального управління, академік НААН "Виробничі стандарти як фактор формування стабільної пропозиції на ринку сільськогосподарської продукції"

В обговоренні брали участь: завідувач відділу земельних відносин д.е.н. Федоров М.М., головні наукові співробітники відділу соціально-економічного розвитку сільських територій, доктора е.н. Дієсперов В.С., Якуба К.І. та інші.