Анонси подій

14 серпня 2015 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбудеться науково-методологічний семінар «Теоретико-економічні аспекти формування ринку сільськогосподарської техніки в Україні».

Доповідач – к.е.н. Соловей Д.Ю.

Організатор – ННЦ «Інститут аграрної економіки».

До участі у семінарі запрошуються науковці ННЦ «Інститут аграрної економіки», науковці, аспіранти, студенти, інші заінтересовані сторони.

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 3-ій поверх, кімн. 317 (конференц-зал).

Початок заходу: 14 серпня 2015 року, 11:00.

   

06 липня 2015 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбудеться засідання вченої ради Інституту.

На обговорення учасників круглого столу виносяться такі питання:

 • звіт д.е.н., проф. Дем’яненка  «Становлення та розвиток фінансових досліджень в аграрному секторі економіки України».
 • різне.

Організатор – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».

До участі у заході запрошені: співробітники ННЦ «ІАЕ», аспіранти, студенти.

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, к. 317 (конференц-зал).

Початок заходу: 06 липня 2015 року, 12:00.

   

30 червня 2015 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбудеться науково-практична конференція «Проблеми розвитку сільського підприємництва – інформаційне забезпечення та дерегуляція».

На обговорення учасників конференції виносяться наступні питання:

 • ·Обговорення проекту Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки.
 • ·Дерегуляція підприємницької діяльності в агропромисловому комплексі – проблеми та напрями вирішення
 • ·Розвиток сільськогосподарської кооперації, малого і середнього бізнесу на селі – інформаційне забезпечення та роль дорадчих служб

Організатор – Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України за сприяння Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», Міністерства аграрної політики України.

До участі у заході запрошені: представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, НАНУ та НААН, громадських організацій, засобів масової інформації.

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, к. 317 (конференц-зал).

Початок заходу: 30 червня 2015 року, 10:00.

Початок реєстрації: 30 червня 2015 року, 09:45.

   

24 червня 2015 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбудеться засідання вченої ради Інституту.

На обговорення учасників круглого столу виносяться такі питання:

 • звіт д.е.н., проф. Стецюка П.А. про результати та перспективи досліджень з питань фінансів підприємств в аграрному секторі економіки України.
 • різне.

Організатор – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».

До участі у заході запрошені: співробітники ННЦ «ІАЕ», аспіранти, студенти.

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, к. 317 (конференц-зал).

Початок заходу: 24 червня 2015 року, 12:00.

   

26 червня 2015 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбудеться Аграрний зерновий форум «Новації аграрної політики на зерновому та олійному ринках, їх вплив на аграрний бізнес».

На обговорення учасників форуму виносяться наступні питання:

 • перспективи урожаю зернових та олійних культур у 2015 році
 • нові можливі інструменти зернового ринку. Місце України на міжнародному ринку зерна
 • структура собівартості урожаю зернових 2015 року; прогнози щодо зернового ринку у 2015-2016 роках
 • ситуація на ринку виробництва зерна у південному регіоні на прикладі Одеської області
 • проблеми розвитку біржового ринку в Україні та підвищення його ролі в регулюванні цін на сільськогосподарську продукцію
 • прогнози ринку кукурудзи та олійних культур

Організатор – Аграрний союз України.

До участі у заході запрошені: депутати Верховної Ради України, представники зерноторгових компаній, керівники громадських організацій, сільськогосподарських та фермерських господарств, науковці, журналісти.

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, к. 317 (конференц-зал).

Початок заходу: 26 червня 2015 року, 10:00.

Початок реєстрації: 26 червня 2015 року, 09:00.

   

23 червня 2015 у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01.

На порядку денному:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Грицаєнка Миколи Григоровича на тему: «Розвиток та ефективність інноваційної діяльності в аграрній сфері»

Науковий керівник: д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.

Офіційні опоненти: д.е.н., проф. Сіренко Н.М.; д.е.н., проф. Федун І.Л..І.

Початок:  23 червня 2015 року, 11:00.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Попадюка Олега Миколайовича на тему: «Розвиток підприємницьких структур в аграрній сфері економіки».

Науковий керівник: д.е.н., академік НААН Малік М.Й.

Офіційні опоненти: д.е.н., проф. Збарський В.К.; к.е.н., доц. Ковалюк Б.І..

Початок: 23 червня 2015 року, 13:00

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, кімн. 317 (конференц-зал).

   

11 червня 2015 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбудеться презентація книги П.І. Гайдуцького «Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні».

Організатор – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» за підтримки Національної академії аграрних наук України.

До участі у заході запрошені: науковці ННЦ «ІАЕ», інші науковці, аспіранти, студенти, представники засобів масової інформації.

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, к. 317 (конференц-зал).

Початок заходу: 11 червня 2015 року, 14:00.

   

11 червня 2015 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбудеться засідання вченої ради Інституту.

На обговорення учасників круглого столу виносяться такі питання:

 • наукова діяльність відділу зовнішньоекономічних зв’язків щодо міжнародної економічної інтеграції
 • про розгляд кандидатур на присвоєння вчених звань професора, старшого наукового співробітника.
 • різне.

Організатор – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».

До участі у заході запрошені: співробітники ННЦ «ІАЕ», аспіранти, студенти.

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, к. 317 (конференц-зал).

Початок заходу: 11 червня 2015 року, 10:00.

   

04 червня 2015 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбудеться засідання круглого столу «Розвиток підприємницької діяльності на сільських територіях».

На обговорення учасників круглого столу виносяться наступні питання:

 • підвищення ділової активності та підприємницьких ініціатив серед сільських жителів;
 • розвиток позааграних напрямів підприємництва на сільських територіях;
 • можливості розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях в контексті євроінтеграції;
 • сільськогосподарська дорадча діяльність в розвитку підприємницьких ініціатив на селі;
 • заходи щодо стимулювання та підтримки розвитку обслуговуючої кооперації на селі;
 • проблеми інституційного забезпечення розвитку аграрного підприємництва.

Організатор – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» за сприяння Національної академії аграрних наук України та Міністерства аграрної політики України.

До участі у заході запрошені: представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, НААН, громадських організацій, заінтересовані сторони.

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, к. 317 (конференц-зал).

Початок заходу: 04 червня 2015 року, 14:30.

Початок реєстрації: 04 червня 2015 року, 15:00.

   

9 червня 2015 у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01.

На порядку денному:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Залізка Василя Дмитровича на тему: «Стратегія соціально-економічного розвитку сільських територій у контексті зміцнення економічної безпеки України».

Науковий керівник: д.е.н., проф. Лісовий А.В. Офіційні опоненти: д.е.н., проф., академік НААН Кропивко М.Ф.; д.е.н., проф. Талавиря М.П.; д.е.н., проф. Харазішвілі Ю.М..

Початок:  9 червня 2015 року, 11:00.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Саїнського Дмитра Анатолійовича на тему: «Організаційно-економічний механізм розвитку хмелярства в АПК».

Науковий керівник: к.е.н., с.н.с. Ксенофонтов М.М.

Офіційні опоненти: д.е.н., доц. Лузан Ю.Я.; к.е.н., с.н.с. Приймачук Т.Ю.

Початок: 9 червня 2015 року, 14:00

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, кімн. 317 (конференц-зал).

   

Сторінка 7 з 17

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>