Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” оголошує конкурсний прийом до аспірантури з відривом від виробництва (3 роки) і без відриву від виробництва (4 роки) та до докторантури (3 роки) в 2014 році за спеціальностями: 08.00.03 − економіка та управління національним господарством; 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.07 − демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; 08.00.08 − гроші, фінанси і кредит; 08.00.09 − бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Прийом документів до 31 серпня 2014 року.

Вступні іспити до аспірантури зі спеціальності, філософії та іноземної мови будуть проводитися з 8 вересня по 28 вересня 2014 року.

Перелік документів, які подають вступники:

1.    Заява на ім’я директора інституту.

2.    Листок з обліку кадрів (обов’язково з фотокарткою, в кінці завірений печаткою установи останнього місця роботи або навчання).

3.    Автобіографія.

4.    Характеристика-рекомендація з вузу (якщо така є) та з останнього місця роботи (якщо абітурієнт до вступу в аспірантуру працює) за підписом керівника установи та завірену печаткою.

5.    Копія диплома та додатку до диплома.

6.    Список і копії опублікованих наукових праць. Абітурієнти, які не мають наукових публікацій, подають реферат з обраної наукової спеціальності.

7.    Посвідчення про складені кандидатські іспити, оригінали (за наявності складених кандидатських іспитів).

8.    Медичну довідку про стан здоров’я  за формою № 086-у.

9.     Чотири поштові конверти з марками (по Україні)

Паспорт і диплом про вищу освіту подаються вступником особисто (для перегляду).

При вступі до докторантури, крім документів, зазначених п. 1, 2, 3, 5, 6 подаються: копія диплома кандидата наук, копія атестата про присвоєння вченого звання, відзив про наукову діяльність, рекомендації двох (кожен окремо) докторів наук, витяг з протоколу засідання відділення, до якого прикріплюється докторант, наукова доповідь, розгорнутий план докторської дисертації.

Документи подаються особисто за адресою: 03680, МСП, м. Київ, вул. Героїв оборони, 10, кім. 214. Телефон: (044) 258-31-80 Козак Ольга Анатоліївна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду