НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
"ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ"

оголошує конкурсний прийом

до аспірантури з відривом і без відриву від виробництва та до докторантури з таких спеціальностей:

08.00.03 - економіка та управління національним господарством;

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК );

08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит;

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (економіка сільського господарства і АПК );

Вступникам до аспірантури необхідно подати такі документи:

 1. Заяву на ім’я директора інституту.
 2. Листок з обліку кадрів (обов’язково з фотокарткою, в кінці завірений печаткою установи останнього місця роботи або навчання).
 3. Автобіографію.
 4. Характеристику-рекомендація з вузу (якщо така є) та з останнього місця роботи (якщо абітурієнт до вступу в аспірантуру працює) за підписом керівника установи та завірену печаткою.
 5. Копію диплому.
 6. Копію додатку до диплому (відомість з оцінками).
 7. Список опублікованих наукових праць. Абітурієнти, які не мають наукових публікацій, подають реферат з обраної наукової спеціальності.
 8. Посвідчення про складенні кандидатські іспити, оригінали (за наявності складених кандидатських іспитів).
 9. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у.
 10. Чотири поштові конверти з марками (по Україні)

Паспорт і диплом про вищу освіту подаються вступником особисто (для перегляду).

При вступі до докторантури, крім документів, зазначених п. 1, 2, 3, 5, 7 подаються:

 1. Копія диплому кандидата наук.
 2. Копія атестату про присвоєння вченого звання.
 3. Відзив про наукову діяльність.
 4. Рекомендації двох (кожен окремо) докторів наук.
 5. Витяг з протоколу засідання відділення, до якого прикріплюється докторант.Наукова доповідь.
 6. Розгорнутий план докторської дисертації.

Прийом документів з 3-го по 31-ше січня 2012 р.

Вступні іспити до аспірантури із спеціальності, філософії та іноземної мови будуть проводитись з 10-го лютого по 10 березня 2012 р.

Підготовка в аспірантурі та докторантурі здійснюється за рахунок:
- Державного бюджету України для роботи у системі НААН;
- коштів юридичних і фізичних осіб.

Документи подавати особисто за адресою:

ННЦ “Інститут аграрної економіки”,
03680, вул. Героїв оборони, 10, кім. 214.

Телефон для довідок: (044) 258-31-80