Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» оголошує набір у 2022 році до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії, а також до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук за галузями знань 05 − соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 − економіка і 07 − управління та адміністрування за спеціальностями: 071 − облік і оподаткування, 072 − фінанси, банківська справа та страхування, 073 – менеджмент, 076 − підприємництво, торгівля та біржова діяльність за рахунок коштів Державного бюджету, а також за кошти юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

До аспірантури, приймаються особи, які здобули ступінь магістра.

Документи, що подаються при вступі до аспірантури:

 1. Заява на ім’я директора наукової установи.
 2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює (додатково фотокартка 3x4).
 3. Рекомендація вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності).
 4. Медична довідка про стан здоров’я за формою 086/о.
 5. Автобіографія.
 6. Копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 7. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу з додатком із зазначенням оцінок з навчальних дисциплін.
 8. Копія трудової книжки.
 9. Список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницька пропозиція з обраної спеціальності.
 10. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

Документи, що подаються при вступі до докторантури:

Крім вище перерахованих документів подається:

 1. Копія диплома доктора філософії (кандидата наук).
 2. Витяг з протоколу науково-методологічного семінару (відповідної спеціальності) ННЦ «ІАЕ» про рекомендацію щодо вступу до докторантури.
 3. Розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі - якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук.
 4. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науковим працівником установи, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.

Скановані документи надсилати на електронну пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Прийом документів з 01липня по 31 серпня 2022 року.

Довідки за телефоном:

+38 (044) 258-31-80 та +38 (097) 347-95-75 − Лариса Малік.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду