Gomel 3Існуюча система фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва в Україні потребує трансформації, зазначив завідувач відділу кредитування, страхування та фінансів підприємств Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (ННЦ ІАЕ), д.е.н. Петро Стецюк, виступаючи на VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія і тактика розвитку виробничо-господарських систем», що відбулася 28–29 листопада 2013 року у Гомелі (Білорусь).


Доповідач поінформував про низку об’єктивних і суб’єктивних факторів, що стримують розвиток системи фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва в Україні. На його думку, найбільш суттєвими серед них є низька ефективність аграрного виробництва, обмежений доступ сільськогосподарських товаровиробників до фінансово-кредитних ринків, а також нерозвиненість фінансово-кредитної інфраструктури, орієнтованої на обслуговування аграрного виробництва. На заваді також стоять низький рівень антимонопольної захисту, дисфункціональність цінового механізму та недостатній рівень державної підтримки.

Отже, необхідно активізувати державну аграрну політику і її фінансову складову, зазначив експерт.

За його словами, розвиток системи фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва повинен здійснюватися за кількома напрямами. Ключовими серед них є стимулювання концентрації аграрного виробництва і посилення антимонопольної захисту сільськогосподарських товаровиробників. Крім того, необхідно сформувати спеціалізовану фінансову інфраструктуру, орієнтовану на обслуговування підприємств галузі, а також вдосконалити систему управління фінансами підприємств і аграрного сектора.

Тільки таким чином можна вирішити існуючі проблеми аграрного сектору та забезпечити його поступовий розвиток, підсумував Петро Стецюк.