«Формування витрат виробництва сільськогосподарської продукції та їх моніторинг в передових країнах світу»В ННЦ «Інститут аграрної економіки» вийшла з друку книга «Формування витрат виробництва сільськогосподарської продукції та їх моніторинг в передових країнах світу» підготовлена авторським колективом: Шпичак О.М., Боднар О.В., Воскобійник Ю.П., Сидоренко О.В., Михайлов Є.В., Пашко С.О., Куць Т.В..

В книзі висвітлено методологічні та практичні аспекти формування та моніторингу витрат на виробництво, динаміку вартості виробленої продукції без урядових грошових надходжень, виробничих витрат у розрізі їх елементів та доходності виробництва по основних видах сільськогосподарської продукції США та досвід Німеччини стосовно планування нормативних витрат, формування собівартості продукції, доходів і запровадження премій для підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

Книга розрахована на працівників різного рівня управління АПК, керівників і спеціалістів аграрних підприємств, науковців, викладачів та студентів.