Очолює відділ кандидат економічних наук, старший науковий співробітник ТУЛУШ Леонід Дмитрович

Контактна інформація:

тел. +38 (044) 527-83-30

Основним напрямом наукової діяльності відділу є розробка теоретико-методологічних засад державної фінансової політики стимулювання ефективного виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції частині:

  • теоретико-методологічних засад податкового регулювання розвитку сільського господарства та сільських територій;
  • обґрунтування засад бюджетної політики щодо агропромислового сектору економіки та сільських територій;
  • формування інструментарію та механізмів податкового регулювання діяльності у сільському господарстві;
  • формування доходної бази місцевих бюджетів сільських територій;
  • опрацювання механізмів формування ефективних цільових бюджетних програм державної фінансової підтримки розвитку агропромислового виробництва.

Основні публікації за напрямом наукової діяльності:

1. Тулуш Л.Д. Функціонування податку на додану вартість у сфері агропромислового виробництва : Монографія / Л.Д. Тулуш, О.Т. Прокопчук. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 280 с.

2. Тулуш Л.Д. Оподаткування операцій із цінними паперами / В кн.: Торгівля цінними паперами: Підручник / За ред. В.І. Грушка – К.: Дорадо, 2011. – 420 с. - С. 332-380

3. Тулуш Л.Д. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / Колектив авторів [заг. ред. М.Я. Азаров]. – К.: Міністерство фінансів України, 2010. – Т.3. – 516 с. – Авторські – С. 401-428.

4. Тулуш Л.Д. Непряма фінансова підтримка розвитку агропромислового виробництва через податкові механізми / В кн.: Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери : Наукове видання. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 342 с.авт. 203-212.

5. Тулуш Л.Д., Проніна В.І., Сеперович Н.В. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: стан та перспективи розвитку. – Львів: НВФ «Українські технології», 2009. – 296 с.

6. Тулуш Л.Д. Формування інструментарію прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників / Л.Д. Тулуш // Облік і фінанси АПК. – 2010. - №1. - С. 125-131.

7. Тулуш Л.Д. Адміністрування податку на додану вартість у сфері агропромислового виробництва / Л.Д. Тулуш, М.І. Рудая. // Світ фінансів. - 2011. - № 1. - С. 125-130.

8. Тулуш Л.Д. Моделі та режими оподаткування ПДВ поставок сільськогосподарської продукції / Л.Д. Тулуш // Економіка АПК. – 2011. – № 1. – С. 101-109.

9. Дем'яненко М.Я. Посібник з формування та функціонування кредитних спілок в адміністративному районі сільської місцевості / [Алексійчук В.М., Гриценко М.П., Дем’яненко та ін.]. - К. : ННЦ ІАЕ, 2009. - 70 с.

10. Дем’яненко М.Я. Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК: монографія [Дем’яненко М.Я., Саблук П.Т., Скупий В.М. та ін.]; за ред. М.Я.Дем’яненка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 372 с.

11. Дем’яненко М.Я. Розбудова кредитної інфраструктури для аграрного сектору. В кн..: Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери / За ред. акад. НААН П.Т. Каблука. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011.

12. Дем’яненко М.Я. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств України: теорія і практика: монографія / М.Я. Дем’яненко, О.І. Зуєва. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 190 с.

13. Дем’яненко М.Я. Недержавне пенсійне страхування та перспективи його запровадження в аграрному секторі : Монографія / Дем’яненко М.Я., Худолій О.В.- Луганськ: Елтон, 2011. – 171с.

14. Дем’яненко М.Я. Проблемні питання державної політики фінансової підтримки сільського господарства // Економіка АПК. – 2011. - №7. – 123-127.

15. Шолойко А.С. Принципи обов’язкового страхування в умовах ринкової економіки / А.С. Шолойко // Економіка АПК. – 2009. – № 10. – С. 74 – 76.

16. Шолойко А.С. Страхування як елемент державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах членства України в СОТ / А.С. Шолойко // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 4. – С. 155 – 158.

17. Шолойко А.С. Страховий захист виробництва продукції рослинництва від природно-кліматичних ризиків: Монографія. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 210с.

18. Шолойко А.С. Тенденції державної підтримки сільського господарства / А.С. Шолойко // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 10 – 13.

19. Радченко О.Д. Джерела формування фінансових ресурсів фермерських господарств / О.Д. Радченко // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. – 2009. – Випуск 70. – Ч. 2. – С. 274–287.

20. Радченко О.Д. Інституційне середовище фінансової діяльності малого бізнесу в сільському господарстві / О.Д. Радченко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія Економічні науки. – 2010. - Випуск 5. – Т. 1. – С.116–119.

21. Радченко О.Д. Інститут державної підтримки малих підприємств у с.г. / О.Д. Радченко // Економіка АПК. – 2011. – с. 60-66.

22. Радченко О.Д. Інституції сфери обліку бюджетного фінансування с.г. /

О.Д. Радченко, Н. В. Семенишина // Зб. нак. Праць КНЕУ, 2011. – С. 447-485.

23. Радченко О.Д. Бюджетне фінансування фермерських господарств / О.Д. Радченко // Вісник Сумського НАУ. – Вип. № 2. – 2011.