Очолює відділ доктор економічних наук, професор, чл.-кор. НААН ЗАХАРЧУК Олександр Васильович

Контактна інформація

тел. + 38 (044) 526-05-97

Основним напрямом наукової діяльності відділу є опрацювання методологічних проблем відтворення основного капіталу аграрних підприємств та формування ринку матеріально-технічних ресурсів в частині:

  • удосконалення методики аналізу відтворення основних засобів;
  • розробки методологічних засад амортизаційної політики інвестиційного спрямування в сільському господарстві;
  • обґрунтування перспективної потреби в основних засобах на виробництво сільськогосподарської продукції;
  • удосконалення логістичних процесів в системі матеріально-технічного забезпечення сільського господарства;
  • розробки методичних основ організаційно-економічного механізму ринку технічних засобів у сільському господарстві.

Основні публікації за напрямом наукової діяльності:

1. Підлісецький Г.М., Могилова М.М. Підвищення рівня фондооснащеності аграрного виробництва як основа зростання його ефективності // Економіка АПК.– 2009. № 12. – С.21-28.

2. Підлісецький Г.М., Могилова М.М. Удосконалення переоцінки основних засобів в системі їх відтворення // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 41-47.

3. Білоусько Я.К., Товстопят В.Л. Сільськогосподарське машинобудування: бути чи не бути? – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2010 –158 с.

4. Білоусько Я.К. Тенденції розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування // Економіка АПК. – 2010. – №7. – С. 84-90.

5. Могилова М.М. Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в умовах реформування земельних і майнових відносин // Економіка АПК. – 2010. – № 5. – С. 161-167.

6. Моргун О.В. Перспективний виробничий потенціал молочної галузі Житомирщини // Економіка АПК. – 2010. – №11. – С. 47-50.

7. Соловей Д.Ю. Оцінка енергетичної ефективності виробництва зерна озимої пшениці в Україні // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 83-85.

8. Могилова М.М., Підлісецький Г.М., Герун М.І., Васильок Л.І. Наукова доповідь «Удосконалення переоцінки основних засобів в системі їх відтворення» – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. –74 с.

9. Методичні рекомендації з обґрунтування потреби основних засобів на виробництво сільськогосподарської продукції // Підлісецький Г.М., Герун М.І., Чериця Н.Ю., Косарева Т.В. та ін. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2011. – 64с.

10. Підлісецький Г.М., Денисенко П.А. Фінансовий лізинг як механізм державної підтримки техніко-технологічного забезпечення сільського господарства // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 75-79.

11. Підлісецький Г.М., Могилова М.М. Реформи під час кризи: так чи ні?// Економіка АПК. – 2011. – № 2. – С. 172–175.

12. Підлісецький Г.М., Могилова М.М. Напрями наукових досліджень проблем відтворення та ринку основних засобів сільського господарства // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 76–80.

13. Могилова М.М. Удосконалення аналізу основних засобів сільського господарства на основі їх приведеної вартості // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. – 2011. – № 1(30). – С. 348–353.

14. Моргун О.В. Агропромисловий комплекс України: динаміка розвитку // Економіка харчової промисловості. – 2011.– №3 (11). – С. 5–8.

15. Могилова М.М., Підлісецький Г.М., Білоусько Я.К. Економічні проблеми формування та відтворення основних засобів у сільському господарстві // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 58-65.

16. Підлісецький Г.М., Могилова М.М., Товстопят В.Л., Білоусько Я.К. Відтворення та розвиток матеріально-технічної бази сільського господарства. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», – 2012. – С. 54-56.

17. Білоусько Я. К., Товстопят В.Л. Удосконалення техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки». – 2012. – 60 с.

18. Вишневецька О.В. Оновлення матеріально-технічної бази харчової промисловості на інноваційній основі // Інноваційна економіка. – 2012. – №1 (27). – C. 185–189.

19. Стандарти з оцінки та оціночної діяльності в агропромисловому комплексі України // Підлісецький Г.М., Могилова М.М., Герун М.І., Косарева Т.В. та ін. – Київ, 2012. –259 с.